When hightech meets horticulture

De introductie van robots in de tuinbouw is veel meer dan een technische ontwikkeling. Heel het productiesysteem gaat op de kop, betoogt Colinda de Beer.