© InnovationQuarter / Daniel Verkijk
Author profile picture

Recent schreef een collega een artikel over reshoren. Jarenlang zijn productieprocessen die ‘te duur’ waren voor Nederland naar lagelonenlanden verplaatst. Twee jaar Covid en de recente politieke instabiliteit zorgen dat we nu echt anders gaan nadenken over de afhankelijkheid van producten die ver weg worden geproduceerd. Het gaat niet langer alleen over de kosten, het besef is steeds groter dat er meer meespeelt dan alleen geld! 

In de glastuinbouw speelt er net iets anders. Ja, de productie van bijvoorbeeld onze bloempotten en het kweken van uitgangsmateriaal dat veel arbeid vraagt, zoals weefselkweek is verplaats naar landen in Azië. Het risico van onze sector is echter dat we de producten die we in Nederland telen niet meer kunnen afzetten als de grenzen sluiten door een pandemie of een oorlog! Gelukkig zetten we het grootste deel van onze producten af in de onmiddellijke regio. Met de strategie van ‘feeding and greening megacities’ hebben we het over het produceren van producten voor ‘megacity West-Europa’. 

Outsourcing

Een ander deel van de strategie is echter het verkopen van technologie en kennis om waar dan ook ter wereld in de regio van grote steden voedsel te produceren. Dit lijkt dus een soort outsourcing, de productie wordt uitbesteed naar een ander land. Wat we echter meenemen is onze technologie en kennis! 

Jaren is dit een schaalbaar concept geweest. Onze kassenbouwers bouwden wereldwijd mooie projecten. Dat kon een project in Australië zijn, in Kazachstan zijn of in Abu Dhabi, vol met Nederlandse hightech. We hadden geleerd dat het niet werkte als je alleen de hardware verkocht en de mensen ter plekke maar liet uitvinden hoe ze er mee moesten werken. Daarvoor hadden we een oplossing, we stuurden teeltvoorlichters of zonen of dochters van Nederlandse tuinders. Die vonden het leuk om een aantal jaar in het buitenland te werken.

De vraag naar hightech kassen is alleen maar groter geworden. We verkopen steeds meer kassen, klimaatcomputers, zaden en kennis. De vraag naar kennis is echter zo groot nu dat we onvoldoende mensen hebben om naar de buitenlandse projecten te sturen. De kennis die we hier hebben is echter wel essentieel om goed te kunnen telen! Een auto leveren aan iemand die niet kan rijden is niet echt handig…

Robot

Maar wat als die auto nou (deels) autonoom zou kunnen rijden? Dat is wat we willen bereiken als we onze kassen steeds meer ‘handsfree’ gaan maken. De tomaten worden geoogst door een robot. Een cobot helpt de medewerker met het identificeren van groeiafwijkingen, ziekten en plagen in de kas. Daarnaast wordt de klimaatcomputer op afstand en met behulp van modellen (semi) autonoom aangestuurd.

Dit alles is deels nog toekomstmuziek. Er moet nog veel worden ontwikkeld en daarbij moet ook nog eens worden samengewerkt tussen telers, ontwikkelaars van technologie, onderzoeksinstituten en overheden. Wat we daarvoor moeten ontwikkelen is een ecosysteem. Dat ecosysteem RoboCrops waarover ik in mijn vorige column over schreef.

Herkomst

Op 18 en 19 mei komen wetenschappers, telers, ontwikkelaars van robots voor de glastuinbouw en andere geïnteresseerden uit binnen- en buitenland samen om van elkaar te leren en samen aan de slag te gaan! Op het ‘Today’ event op 18 mei laten we zien wat er binnen nu en een jaar of twee allemaal al te koop zal zijn. En dag later, op het ‘Tomorrow’ event is het de beurt aan de wetenschappers en anderen die werken aan de techniek, teelt- en business modellen voor de toekomst.

Deze nog te ontwikkelen systemen maken het mogelijk om waar ook ter wereld voldoende en gezond vers voedsel te produceren voor de lokale bevolking. Als we iets hebben geleerd de afgelopen twee jaar is het wel dat we ons bewust moeten zijn van de herkomst van essentiële producten. Of het nou medicijnen zijn, chips of voeding, we zullen meer aandacht moeten besteden aan waar ze vandaan komen en niet langer alleen maar voor de goedkoopste oplossing gaan.

Lees ook: BOM investeert in versnelde marktintroductie onkruidwiedrobot Trabotyx

Kun jij bijdragen aan de toepassing van technologie om de glastuinbouw meer autonoom te maken? Neem dan deel aan het RoboCrops event op 18 of 19 mei in World Horti Center Naaldwijk. Registreren kan hier.

Over deze column:

In een wekelijkse column, afwisselend geschreven door Eveline van Zeeland, Eugène Franken, JP Kroeger, Katleen Gabriels, Carina Weijma, Bernd Maier-Leppla, Willemijn Brouwer en Colinda de Beer probeert Innovation Origins te achterhalen hoe de toekomst eruit zal zien. Deze columnisten, soms aangevuld met gastbloggers, werken allemaal op hun eigen manier aan oplossingen voor de problemen van deze tijd. Hier zijn alle voorgaande afleveringen.