High Tech Campus Eindhoven
Author profile picture

Investeringsmaatschappij Ramphastos, eigenaar van het vastgoed op de High Tech Campus, steekt in 2017 nog eens 35 miljoen eigen geld in de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein. Met dit bedrag wil Ramphastos, dat wordt geleid door Marcel Boekhoorn, onder meer de bouw van de Smart Industry Hub en drie andere nieuwe panden mogelijk maken. De aangekondigde investering valt samen met de komst van het 150ste bedrijf op de Campus: Chassis Brakes International.

Ook in 2016 stak Ramphastos als zo’n 20 miljoen in de Campus. Het high tech bedrijventerrein, oorspronkelijk de plek waar Philips onderzoek deed, opende in 2003 de poorten voor andere bedrijven. Tot nu toe is de campus elk jaar blijven groeien, ook tijdens de crisisjaren. Er is geen leegstand op de 251.753 verhuurbare m2 van de campus. “We zijn daarmee vorig jaar weer 10% gegroeid”, zegt directeur Frans Schmetz. “En er is nog volop ruimte voor verdere uitbreiding.”

Van Amsterdam naar Eindhoven

Chassis Brakes International (5500 werknemers wereldwijd) is de 150ste campusbewoner. Het bedrijf verplaatst het hoofdkantoor van Amsterdam naar High tech Campus Eindhoven vanwege de “focus op technologie, de internationale oriëntatie en de goede infrastructuur”, zegt CEO Thomas Wuensche. “Bovendien verwachten we veel van de 149 andere bedrijven op de Campus. Die collectieve brainpower is een belangrijk aspect.” Komend jaar verwacht Wuensche met 15 à 20 werknemers op de Campus te gaan zitten. “Maar dat aantal kan de komende jaren nog groeien.”

Inmiddels werken meer dan 10.000 mensen op de High Tech Campus. In 2017 verwacht de Campus andermaal met 25.000 m2 uit te kunnen breiden, onder meer door de Smart Industry Hub, die specifiek gericht is op het mkb. Daarnaast opent het nieuwe hoofdkantoor van Shimano dan de deuren. Schmetz: “Het vizier is nu gericht op 180 bedrijven.”

(Foto (c) Norbert van Onna)