©IO
Author profile picture

De zwaarst denkbare coalitie van bedrijfsleven en kennisinstellingen in de stad dringt er bij de gemeente Eindhoven op aan de ijsbaan voorlopig niet te sluiten. Een brief met die strekking is vandaag naar de gemeenteraad gestuurd. Ze is ondertekend door TU/e, Fontys, Philips, ASML, Brainport, NXP, DAF, Brainport, SVP en SSCE.

Volgens de ondertekenaars zijn er voldoende redenen om het besluit minimaal twee jaar uit te stellen. “Sluiting van het IJssportcentrum Eindhoven is een zeer drastische maatregel met een maatschappelijke impact die tot ver buiten Eindhoven reikt.” Hieronder de integrale brief. (en hier de eerdere reactie van TU/e-hoogleraar David Smeulders)

Geachte gemeenteraad,

Wij hebben kennisgenomen van de commissienotitie Sportvisie 2015-2019 ‘Sportexpeditie Eindhoven: beweeg mee’. Hierin wordt een aantal acties voorgesteld die nu nodig zijn om deze visie te realiseren, onder andere het sluiten van het IJssportcentrum Eindhoven. Middels deze brief willen wij onze bedenkingen uiten op dit voornemen.

 In het IJssportcentrum Eindhoven kan men langebaanschaatsen, kunstschaatsen, ijshockeyen, ijsstoksporten, skeeleren, shorttracken en ijsvoetballen. Met 125.000 verenigingsbezoekers en evenzoveel recreanten per jaar is er veel vraag en vindt men daar de perfecte mix tussen gebonden en ongebonden sport. Ook zijn vele innovaties de revue gepasseerd, zowel in de diepte (klapschaats, aerodynamica, videotechnieken) als in de breedte (ijsvoetbal, ontwikkeld i.s.m. Fontys Sporthogescholen).

 De jaarlijkse kosten voor dit palet aan ijssporten, ongeveer 8,5 ton per jaar, is voor een ijsbaan normaal en zelfs aan de lage kant te noemen (Convisie rapport, NOS Rondgang Schaatsbanen). Dit is 3,5% van de jaarlijkse gemeentelijke sportbegroting (Bijlage gemeentebegroting 2015), waar een schaatsparticipatie van 4% tegenover staat (Mulier Instituut).

Deze participatie wordt ingevuld door een grote diversiteit aan groepen. De ijsbaan geeft aan leeftijden van 4 tot 80 jaar de kans gebonden en ongebonden sport te beoefenen, ook samen, iets dat maar voor weinig andere sporten geldt. Het blijkt het thuis voor schaatsen als gezinssport, en de verscheidenheid aan sporten die er beoefend kan worden geldt ook zeker als aantrekkingskracht voor werknemers, expats en studenten.

 Bovendien behoort de oer-Hollandse schaatssport landelijk gezien zeker tot de kernsporten; de Nederlandse successen op de Olympische spelen van Sotsji, waar Nederland het succesvolste schaatsland was en de wederkerende gekte bij een beetje vorst rondom een mogelijke Elfstedentocht tonen dat wel aan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat elke grote stad een kunstijsbaan in zijn gelederen heeft. Het zou Eindhoven als vijfde  stad van Nederland onwaardig zijn dit cultureel erfgoed niet te waarborgen.

 Dat wil niet zeggen dat klakkeloos akkoord gegaan moet worden met een structureel verlies. Het verlies dient geminimaliseerd te worden door onder andere de suggesties voor verbeterde exploitatie uit het ConVisie-rapport op te volgen. Er zijn met de TU/e, Fontys Hogescholen, de High Tech Campus en de Brainport-regio aan boord genoeg mogelijkheden tot een innovatief ijssportcentrum in een stad die zich als zodanig profileert. Er kan gedacht worden aan het efficiënter maken van de ijsmachines, de ruimte beter  benutten en zelfs combinaties met andere accommodaties realiseren(Urban Sports-gelegenheid op het middenterrein, energie-uitwisseling met het zwemsportcentrum).

Alles samen genomen concluderen wij dat het IJssportcentrum naadloos aansluit bij de Sportvisie voor 2025 en dat er volop gebruik van wordt gemaakt. Sluiting van het IJssportcentrum Eindhoven is een zeer drastische maatregel met een maatschappelijke impact die tot ver buiten Eindhoven reikt; op het gebied van topsport, maar vooral ook de breedtesport. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor verlaging van de exploitatiekosten. De TU/e biedt haar hulp in de vorm van kennis en onderzoek aan om deze mogelijkheden te onderzoeken en te helpen realiseren.

Nu is er te weinig tijd om voor de raadsvergadering waarin gepland is om het besluit te nemen – voor zover wij weten dit najaar – een concreet plan tijdig af te leveren en daarom verzoeken wij u dit besluit ten minste twee jaar uit te stellen, zodat er in samenwerking met de schaatsverenigingen, de TU/e, Fontys Hogescholen en de gemeente gewerkt kan worden aan bovengenoemd innovatief ijssportcentrum. Hiervoor vragen wij u dan ook de clausule in de Sportvisie omtrent sluiting van het IJssportcentrum zeer kritisch te bekijken. Deze brief is een serieuze poging tot redding van het IJssportcentrum. Om eerdergenoemde redenen zou er volgens ons absoluut geen sprake van sluiting van het IJssportcentrum mogen zijn.

Hoogachtend,

Jan Mengelers, Voorzitter College van Bestuur – TU/e

Nienke Meijer, Voorzitter Fontys Hogescholen

Arnold Stokking, managing director TNO Industrie

Hans de Jong, voorzitter directie/ CEO Philips Electronics Benelux

Peter Wennink, CEO ASML

Harrie Schippers, CEO DAF

Guido Dierick, EVP en country manager Nederland NXP

Ton Nelissen, voorzitter RvC Brainport Development

Hein Gijsbers, SVP Operations FEI

Wim Koch, directeur SSCE (Studenten Sport Centrum Eindhoven)