Author profile picture

Periodes van hoge werkloosheid worden afgewisseld met tijden dat er nauwelijks voldoende arbeidskrachten te vinden zijn voor het werk dat verzet moet worden. Om dat patroon te doorbreken hebben bestuurders in Zuid-Oost Nederland vandaag afgesproken om meer in te zetten op doorlopende scholingsmiddelen: leven lang leren. Uiteindelijk doel daarbij: ‘In Zuidoost-Nederland zijn mensen verzekerd van werk en bedrijven en instellingen verzekerd van mensen.’ Onder de naam “New Deal Zuidoost-Nederland” hebben alle bestuurders van het gebied – Brainport Network partners – dit met elkaar afgesproken.

Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt Tilburg University en bestuurder van Brainport Network, over de achtergrond van de New Deal: “Telkens herhaalt de geschiedenis zich. Is er een crisis, dan komen mensen aan de kant te staan. Tot ze ineens weer, van de reservebank, met te weinig wedstrijdritme het veld in moeten. Zo kampt Zuidoost-Nederland nu met een gebrek aan geschikt personeel, terwijl er rijkelijk economische kansen liggen. Erg schadelijk. Het remt af en werkt een volgende crisis in de hand. Met de New Deal willen we dit doorbreken en ervoor zorgen dat menselijk kapitaal niet langer de achilleshiel is van de economie.”