© BAMBOO
Author profile picture

De Noordzee wordt klaargestoomd om de spil te worden van een revolutie in hernieuwbare energie met het BAMBOO-project. Een consortium van vijftien Europese organisaties, geleid door RINA en het Nederlandse bedrijf Oceans of Energy, neemt het voortouw om offshore zonne-energietechnologie op te schalen naar eenheden van 150 MW. Het doel is om de energieproductie te vergroten en de technologie te standaardiseren voor een duurzame toekomst.

Het BAMBOO-project (Build scAlable Modular Bamboo-inspired Offshore sOlar systems) gaat vóór 2030 een baanbrekend offshore zonnepark bouwen: een belangrijke stap in de energietransitie. Met een budget van zeven miljoen euro pakt het project de milieu-impact, duurzaamheid en prestaties van offshore zonnepanelen aan.

Waarom dit belangrijk is

Europa moet zijn doelstellingen op het gebied van klimaat en duurzame energieopwekking halen, en offshore-energieparken kunnen een deel van het antwoord zijn.

Oceans of Energy, de offshore zonne-energiespecialist, maakt integraal deel uit van deze onderneming en biedt zijn expertise aan in het benutten van zonne-energie op zee. De organisatie heeft staat van dienst: in 2019 hielden ze een zonnepark in draaiende tijdens stormen in de Noordzee. Ook initieerden ze ‘s werelds eerste commerciële offshore hybride project voor zonne-energie en windenergie. Nu zijn ze klaar om deze technologie naar nieuwe hoogten te brengen, door op te schalen naar gestandaardiseerde formaten van 150 MW om parken op gigawattschaal te creëren. Welk windmolenpark wordt uitgerust met deze technologie, is nog niet besloten.

Samenwerkingen voor baanbrekende innovaties

Het consortium dat BAMBOO ondersteunt is een fusie van expertise uit verschillende sectoren. Vier technologieontwikkelaars, vijf adviesbureaus, drie testlaboratoria en de European Marine Board hebben hun krachten gebundeld om offshore zonneparken te standaardiseren. Deze entiteiten zullen de logistieke en milieu-uitdagingen van offshore zonne-energietechnologie aanpakken.

Het Italiaanse RINA Consulting, de projectcoördinator, werkt samen met deze partners om de technische hindernissen te overwinnen. Andrea Bombardi, Carbon Reduction Excellence Executive Vice President bij RINA, gelooft dat BAMBOO haalbare business cases voor offshore zonne-energie mogelijk zal maken. De innovaties van het project omvatten tests op schaal van het bassin, hydrodynamische modellering en de ontwikkeling van ‘s werelds eerste dynamische drijvende substation voor offshore fotovoltaïsche energie.

Technologische en milieubeoordelingen

Duurzaamheid op milieugebied staat centraal in het BAMBOO-project. Het initiatief heeft tot doel de emissies aanzienlijk te verminderen en een netto positieve impact te hebben op mariene ecosystemen. De Europese Mariene Raad (EMB) is belast met het leiden van de werkpakketten Effectbeoordelingen en Verspreiding en Communicatie. Zij bieden cruciale begeleiding bij de ontwikkeling van EU-beleid en zorgen ervoor dat de resultaten van het project toekomstige wetgeving ook daadwerkelijk beïnvloeden.

De beoordeling van het energierendement, de circulariteit van materialen en de levenscyclusanalyse zijn integrale onderdelen van BAMBOO. Deze beoordelingen maken de weg vrij voor het opschalen van offshore drijvende fotovoltaïsche systemen (FPV) naar commerciële niveaus, met behoud van de focus op duurzaamheid. De samenwerking van het consortium met experts op het gebied van mariene en sociale wetenschappen onderstreept het belang van het in overweging nemen van zowel milieu- als maatschappelijke effecten bij de ontwikkeling van offshore hernieuwbare energietechnologieën.

Een blauwdruk voor toekomstige projecten

Het drijvende fotovoltaïsche systeem van 1 km2/150 MW dat BAMBOO van plan is te implementeren, dient als model voor latere offshore FPV-projecten in Europa. Dit initiatief is een antwoord op de dringende noodzaak voor Europa om haar klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen, door gebruik te maken van het enorme potentieel van offshore zonne-energie.

Allard van Hoeken, oprichter en ceo van Oceans of Energy, ziet offshore zonne-energie als een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in de Noordzee. Het standaardiseren van grootschalige offshore zonneparken wordt beschouwd als een gamechanger in de verschuiving naar hernieuwbare energie.

De strategische positionering van zonneparken tussen offshore windturbines maximaliseert niet alleen het ruimtegebruik, maar vermindert ook de milieu-impact en de benodigde ruimte in vergelijking met afzonderlijke offshore installaties. Deze co-locatiestrategie vermindert de noodzaak om het energienetwerk uit te breiden en biedt een efficiëntere en meer geïntegreerde aanpak voor de opwekking van hernieuwbare energie.

Een synergie van expertise en innovatie

Binnen het consortium brengt elke partner unieke vaardigheden en kennis in. Solarge International en Twentsche KabelFabriek (TKF) brengen hun expertise in op het gebied van de productie van zonnepanelen en connectiviteitsoplossingen. De robots van SolarCleano, die al actief zijn in meer dan negentiglanden, zullen een rol spelen bij het onderhoud, terwijl Aquatera Atlántico gespecialiseerd advies levert in de sectoren van de blauwe economie. Onderzoeksorganisaties zoals Fraunhofer CSP en MARIN zullen de betrouwbaarheid en prestaties van zonnesystemen en -materialen evalueren.

Vattenfall, het energiebedrijf dat streeft naar netto nul emissies in 2040, en WavEC, bekend om hun werk op het gebied van mariene hernieuwbare energie, maken het consortium compleet. Hun betrokkenheid helpt niet alleen bij de ontwikkeling van het project, maar onderstreept ook het potentieel van de samenwerking voor toepassing in de echte wereld en schaalbaarheid.