Hollandse Kust Noord © RVO
Author profile picture

Het windpark Hollandse Kust Noord op de Nederlandse Noordzee is klaar voor gebruik. De opening van windpark Hollandse Kust Noord is de laatste stap in de plannen van de Routekaart windenergie op zee 2023. Ook de windparken Borssele en Hollandse Kust Zuid waren onderdeel van de Routekaart. Deze parken zijn sinds 2020 en 2023 in gebruik. Samen met Hollandse Kust Noord voorzien ze in ongeveer 16% van de huidige elektriciteitsbehoefte in Nederland. Vanaf 2024 wordt gewerkt aan de Routekaart 2030/2031. Daarmee moet er 21 GW aan windenergie op zee gerealiseerd worden, goed voor 75% van de huidige Nederlandse elektriciteitsbehoefte.

De voltooiing van Hollandse Kust Noord betekent dat op tijd, binnen budget en bijna zonder subsidie de ambities van 2023 behaald zijn: ruim 4,5 GW aan windenergie op zee. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) coördineerde de locatiestudies op zee en het vergunningsproces voor de bouw en exploitatie van de windparken.

Stroom voor Nederland

Het windpark Hollandse Kust Noord heeft een geïnstalleerd vermogen van 759 megawatt (MW) en wekt minimaal 3,3 terawattuur elektriciteit (TWh) per jaar op. Hiermee voorziet het windpark in ongeveer 2,8% van de huidige elektriciteitsbehoefte in Nederland. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van zo’n miljoen huishoudens.

CrossWind, een joint-venture van Shell en Eneco, kreeg in 2020 de vergunning om windpark Hollandse Kust Noord te bouwen en exploiteren. In 2022 startte de bouw van het windpark. Toen ging de eerste ‘monopile’ de zeebodem in. Deze monopiles vormen de fundering van de windturbines in de Noordzee. De werkzaamheden zijn nu allemaal klaar. Dat betekent dat de windturbines staan en dat het windpark officieel klaar voor gebruik is.

Coördinatie door RVO

Om de bouw van windparken zo eenvoudig mogelijk te maken, voert RVO sinds 2015 locatiestudies op zee uit. Deze studies brengen wind-, water- en bodemcondities in kaart. Dit geeft ontwikkelaars de informatie die ze nodig hebben bij het ontwerp en de planning van de bouw van een windpark op zee. RVO coördineert de bedrijven die de studies op zee uitvoeren. Daarnaast voert RVO ook het tenderproces uit. Vergunningaanvragen voor een nieuw windpark worden beoordeeld en er is hulp bij het schrijven van de voorschriften voor de bouw en exploitatie van een windpark.