Demissionair minister Hugo de Jonge bij zijn bezoek aan de binnenhaven van Waalwijk - © Maurice van den Bosch
Author profile picture

Het heet Smart Port Waalwijk en het moet de eerste 100% elektrische binnenhaven van Europa worden met een logistieke keten van volledig uitstootvrije binnenvaart, inclusief terminal en voor- en natransport. De ‘zero emission’-binnenhaven wordt daarbij gecombineerd met een ‘Smart Grid’-netwerk. De energie die nodig is, wordt lokaal opgewekt, opgeslagen en gebruikt voor de maritieme aanvoer, overslag en landzijdige afhandeling van goederen.

Voor minister Hugo de Jonge waren de ambities gisteren (maandag 11 maart) reden voor een bezoek aan de haven. De Waalwijkse wethouder Frank Spierings was er blij mee: “Dit is een schitterend project voor Waalwijk en de regio. Een volledig elektrische haven voegt zoveel toe aan de brede welvaart van onze inwoners.”

De Jonge combineerde zijn bezoek aan Waalwijk met een uitstapje naar Tilburg. Beide bezoeken stonden in het teken van de Regio Deal ‘Ondernemen, innoveren en experimenteren met de mens centraal‘, een vierjarige samenwerking tussen het Rijk en betrokken bedrijven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen in de regio Midden-Brabant. De Regio Deal kent acht projecten van mensgerichte vernieuwing, gericht op het bevorderen van de brede welvaart in de regio en ons land. Rijk, regio en provincie investeren gezamenlijk circa 37 miljoen euro. Midpoint Brabant coördineert de Regio Deal.

Spoorzone Tilburg

Ook MindLabs, in het hart van de Tilburgse Spoorzone, opende de deuren voor De Jonge. Hier werken onderwijs- en kennisinstellingen van alle niveaus (mbo, hbo, universiteit) samen met ondernemingen, overheden en maatschappelijke organisaties aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit doen ze door onderzoek en toepassingen van technologie en kunstmatige intelligentie (AI) en het inbedden hiervan in onze samenleving.

In het vorig jaar geopende gebouw kreeg minister De Jonge uitleg over hoe hier interactieve digitale mensen (‘virtual humans’) worden ontwikkeld om een serieuze rol te kunnen spelen in onder meer onderwijs, zorg en media. Ook kreeg de minister een toelichting op het Regio Deal-project Startups for Society dat Midpoint Brabant, Tilburg University, Fontys Hogeschool, Avans Hogeschool en gemeente Tilburg hebben opgezet om startende ondernemingen in Midden-Brabant te ondersteunen. Veel van deze start-ups zetten daarbij nieuwe technologieën in om de transitie naar een duurzame, gezonde en inclusieve samenleving te versnellen. De Spoorzone biedt hiervoor ook betaalbare werkplekken. 

Brede welvaart-projecten

De Regio Deal richt zich ook op het verduurzamen van de logistieke ketens, duurzaamheidsrapportage voor het mkb en de tweejaarlijkse publieksmanifestatie Van Gogh Homeland. Hierbij worden bezoekers betrokken bij de grote maatschappelijke uitdagingen. In het project Wijkaanpak werken Midpoint Brabant, Tilburg University, Fontys, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en de gemeenten Tilburg en Waalwijk aan het vergroten van de bestaanszekerheid, gezondheid, veiligheid en arbeidsparticipatie van inwoners in kwetsbare wijken.

Bas van der Pol, voorzitter van de Regio Deal-stuurgroep: “Met deze Regio Deal investeren ondernemers, onderwijs, maatschappelijke instellingen en overheden samen in een toekomstbestendige economie. Innovatie in digitalisering, circulaire materialenstromen en de arbeidsmarkt is van groot belang voor de toekomst van zorg, onderwijs, maakeconomie, logistiek en recreatie. Daarbij staat de brede welvaart van al onze inwoners centraal.”

Midpoint Brabant-directeur Bas Kapitein voegt toe: “Naast ondersteunen van het bestaande mkb helpen we ondernemingen met deze Regio Deal in hun transitie naar de nieuwe economie. Uit recent onderzoek van RaboResearch blijkt dat Midden-Brabant hierin landelijk koploper is. Met de Regio Deal-projecten zetten we nadrukkelijk in op economische én maatschappelijke vooruitgang.”

Samenwerking Rijk en Midden-Brabant

Bij Regio Deals – die overal in het land worden toegekend – werken Rijk en regio samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 12,5 miljoen euro aan deze Regio Deal toegekend. Diverse lokale partijen hebben dit bedrag verhoogd naar 37 miljoen euro.