Author profile picture

In een open brief aan de politiek pleit een groep van 20 wetenschappers voor de oprichting van een ministerie van Innovatie en Technologie. Het is geen nieuw pleidooi (Maarten Steinbuch vroeg er bijvoorbeeld vorige zomer ook al om), maar de brede wetenschappelijke ondersteuning maakt de oproep wel krachtiger dan voorheen. De open brief is mede ondertekend door Fontys-lector Henk Kiela, TU/e-hoogleraar Maarten Steinbuch en de Brabantse wetenschappers Ton Wilthagen, Bert-Jaap Koops, Arjan van den Born, Joks Janssen, Ronald Leenes,Irmgard Borghouts, Charissa Freese en Robbert Coenmans.

Kern van de brief is de noodzaak om visie te ontwikkelen rond de robotisering van de samenleving. Uit de brief:

“Het grote punt is, dat het van onszelf afhangt of robotisering een vloek of een zegen zal blijken. We hebben een politieke visie nodig om robotisering letterlijk in goede banen te leiden. Dat gaat helaas niet ‘automatisch’. Wij maken ons zorgen, omdat de politieke partijen weinig prioriteit lijken te geven aan zo’n visie. We zijn er niet van overtuigd dat de nieuwe coalitie na de verkiezing voldoende en op tijd zal inspelen op de robotsamenleving. Technologie is overal en van invloed op de hele maatschappij, niet alleen op de arbeidsmarkt. Tegelijk heeft de maatschappij ook invloed op hoe technologie zich ontwikkelt. Kortom: het is tijd dat in het nieuwe kabinet een minister voor technologie de dwarsverbanden van de digitale samenleving in concreet beleid effectueert!”

Screen Shot 2017-02-16 at 8.08.36 PMDe huidige minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem kreeg afgelopen donderdag, tijdens het openbare E52-interview met hem, hetzelfde verzoek al voorgeschoteld. Hij was er minder enthousiast over. “Voor elke verkiezingen komen er verzoeken voor nieuwe ministeries, maar we moeten daar niet al te snel in mee gaan. Veel beter zou het zijn om het thema Innovatie te blijven koppelen aan het ministerie van Economische Zaken.”

Maarten Steinbuch gaat in zijn [MORGEN BETER] column op E52 ook in op de wens om straks een minister voor Technologie te benoemen. Afgelopen zomer deed hij hetzelfde al namens de Stichting SU SteinbuchToekomstbeeld der Techniek: “Het is belangrijk dat we als STT een veel bredere discussie over technologische ontwikkelingen in gang zetten, met name richting de politiek-maatschappelijke organisaties. Heel concreet? Ik zou ervoor willen pleiten dat er in een volgende kabinetsperiode een Minister voor Innovatie & Technologie gaat komen. Techniek staat dwars op alle ministeries en gaat een enorm belangrijke rol spelen. We stimuleren jongeren om een technische opleiding te gaan volgen en hopen dat vier op de tien daaraan gehoor geven. Technologie zit overal doorheen, dus dat ministerie moet er gewoon komen. STT zou dat signaal richting de overheid moeten afgeven.”