The Techno-Optimist Manifesto
Author profile picture

Het ‘Techno-Optimist Manifesto‘ van Marc Andreessen daagt het in zijn ogen te pessimistische verhaal rond technologie van tegenwoordig uit. Hij stelt dat technologie geen voorbode van onheil is, maar een bevrijdende kracht die groei, kennis, welzijn en overvloed stimuleert. Andreessen dringt aan op een ander perspectief en pleit voor groei en vooruitgang als de sleutel tot maatschappelijke vitaliteit. Hij suggereert dat al het goede voortkomt uit groei, terwijl stagnatie leidt tot achteruitgang.

Andreessen benadrukt de centrale rol van technologie in het faciliteren van deze groei en vooruitgang. Techno-optimisten, zoals hij ze noemt, beschouwen intelligentie als de motor van de vooruitgang, die de voortdurende creatie, groei en overvloed in de technokapitaalmachine aandrijft. Technologische vooruitgang, zo stellen zij, moet zoveel mogelijk worden gestimuleerd, niet gesmoord, omdat elke versnelling zichzelf voedt voor verdere vooruitgang. Het manifest verdedigt technologie als een universele kracht die kan leiden tot materiële overvloed voor iedereen, die dematerialisatie stimuleert, de levenskwaliteit verbetert en de wereld rijker maakt.

Andreessens manifest is een klaroengeschal voor een nieuw perspectief op technologie en groei, en gaat in tegen het heersende verhaal van onheil en somberheid. Hij stelt dat technologie niet de vijand is, maar eerder een krachtige bondgenoot die maatschappelijke groei en vitaliteit kan stimuleren. Zich beroepend op de woorden van Walker Percy herinnert hij ons eraan dat ondanks de kolossale wetenschappelijke en technologische vooruitgang, we nog steeds worstelen met het begrijpen van onze plaats en ons doel. Het manifest suggereert dat het tijd is dat we de bevrijdende kracht van technologie erkennen en inzetten om ons potentieel te realiseren.

Groei: de basis van vooruitgang

De kern van de Techno-Optimistische filosofie is het geloof in groei als de hoeksteen van vooruitgang. In navolging van econoom Paul Collier onderstreept Andreessen dat economische groei misschien geen wondermiddel is voor alle maatschappelijke problemen, maar dat de afwezigheid ervan zeker schadelijk is. Het manifest stelt dat al het goede in de maatschappij voortkomt uit groei en dat het uitblijven van groei leidt tot stagnatie, achteruitgang en uiteindelijk onze ineenstorting. Technologie is in deze visie de belangrijkste bron van groei. “Het is het gereedschap dat ons in staat stelt meer te doen met minder.”

Technologie en markten: een symbiotische relatie

Het Techno-Optimist Manifesto pleit voor vrije markten als de optimale structuur voor een technologische economie. Andreessen trekt parallellen tussen markten en een vorm van intelligentie, gedecentraliseerd en beheerst door de principes van vraag en aanbod. Hij stelt dat markten mensen uit de armoede helpen en de vorming van monopolies en kartels voorkomen. Hij weerlegt het idee dat technologie banen, lonen en kinderen bedreigt en doet ze af als ‘leugens’, ondanks bepaalde gevallen waarin AI-tools tot banenverlies hebben geleid.

Intelligentie en energie: de twee pijlers van vooruitgang

Een centraal principe van het Techno-Optimistische geloofssysteem is de rol van intelligentie en energie als de hoekstenen van vooruitgang. Intelligentie verwijst in deze context naar het toenemende aantal slimme individuen die zich aansluiten bij de technokapitaalmachine, symbiotische relaties aangaan met machines en AI gebruiken om hun capaciteiten te vergroten. Energie, aan de andere kant, wordt gezien als fundamenteel – met een oproep om ieders energieverbruik te verhogen. Het manifest ziet technologie als een oplossing voor de milieucrisis en pleit voor kernsplitsing en kernfusie als emissievrije energieoplossingen. Het voorziet een toekomst waarin overvloedige intelligentie en energie leiden tot dalende prijzen en een verbeterde levenskwaliteit.

Een oproep om groei en overvloed te omarmen

Techno-optimisme, zoals gedefinieerd door Andreessen, is een materiële filosofie die gelooft in de bevrijdende kracht van technologie en het potentieel voor menselijke grootsheid. Het suggereert dat onze planeet onderbevolkt is en gemakkelijk een bevolking van 50 miljard of meer kan dragen. Het manifest pleit voor voortschrijdende technologie en het transformeren van onszelf in mensen die in staat zijn om met dergelijke ontwikkelingen om te gaan. Andreessen ziet een utopische toekomst voor zich waarin technologie de motor is achter vooruitgang en iedereen materiële overvloed brengt. Een toekomst waarin fysieke goederen goedkoop zijn en iedereen rijk is. Een toekomst gekenmerkt door ambitie, overvloed en avontuur. Het is tijd, zegt Andreessen, om het techno-optimisme te omarmen en erop voort te bouwen.

Marc Lowell Andreessen is een Amerikaans zakenman en software-ingenieur. Hij is de co-auteur van Mosaic, de eerste op grote schaal gebruikte webbrowser met een grafische gebruikersinterface. Hij is medeoprichter van Netscape en algemeen partner van het risicokapitaalbedrijf Andreessen Horowitz in Silicon Valley.