@Santé Publique France
Author profile picture

Het label van Nutri-Score doet een beetje denken aan het bekende EU-energielabel. Zou dat de reden zijn waarom het zo goed werkt? Want in een Franse studie – Frankrijk introduceerde het label in oktober 2017 – wordt Nutri-Score niet alleen goed ontvangen door de consument, maar zou het ook het voedingsgerelateerde sterfterisico verlagen.

Nutri-Score classificeert levensmiddelen – vergelijkbaar met het Britse stoplichtsysteem – op basis van hun voedingswaarde. Zo krijgen zowel goede als slechte voedingsbestanddelen een bepaald aantal punten, die vervolgens met elkaar worden verrekend. Aan de hand van een schaal van A tot E ziet de consument hoe gezond of ongezond een product is. Een verantwoord product wordt ingedeeld in categorie A en krijgt een groene kleurcode. Een onverantwoord product daarentegen krijgt de letter E en een rood etiket.

Nederland en Duitsland nog geen label

Zowel in Nederland als in Duitsland bestaat er momenteel geen consumentvriendelijk voedseletiket. Maar uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van Forsa, dat is uitgevoerd door consumenten- en medische verenigingen, blijkt dat het Nutri-Score label goed wordt ontvangen door Duitse consumenten. Het onderzoeksinstituut vergeleek het vijftraps Nutri-Score label met het honingraatlabel van het Duitse Max Rubner Instituut (MRI) dat in opdracht van het Bondsministerie van Voeding en Landbouw (BMEL) is ontwikkeld.

©Max-Rubner-Institut (MRI)

Het resultaat van de Forsa-studie in Duitsland luidt als volgt: 69 procent van de respondenten gaf de voorkeur aan Nutri-Score, terwijl slechts 25 procent voorstander was van het honingraat-ster-label. De meeste respondenten vonden het laatste iets te ingewikkeld en verwarrend. Overigens zal het BMEL in september nog een studie publiceren over de vergelijking van voedseletiketten – inclusief de BLL- en Keyhole-modellen.

Hoewel er ook enige kritiek is op het Franse keurmerk, zoals het feit dat er geen rekening wordt gehouden met de algemene productbeoordeling door het Max Rubner Instituut, wordt het duidelijk dat er in Duitsland en Nederland dringend maatregelen moeten worden genomen om een duidelijk keurmerk in te voeren in plaats van een langdurig onderzoek.

3 Studies: Winkelgedrag, voeding & gezondheid

De huidige Nutri-Score studie is uitgevoerd door universiteiten in Parijs, Grenoble en Borbigny. De onderzoekers gebruikten data van een eerdere studie. In dit experiment werd een verbetering in het winkelgedrag gemeten indien alle producten gelabeld waren met de Nutri-Score – of met een van de vier andere voedingsetiketten die in dit onderzoek werden gebruikt.

De onderzoekers voegden vervolgens de gegevens over het voedingspatroon van de Franse bevolking als geheel toe. Op basis daarvan hebben zij berekend hoe de etiketten de totale calorie-inname en voedingssamenstelling zouden veranderen. Hierbij werd ervan uitgegaan dat het gekochte voedsel ook daadwerkelijk zo werd gegeten. Op basis hiervan zou Nutri-Score de totale calorie-inname per persoon met gemiddeld 9 procent verminderen. Mensen zouden dus gemiddeld ongeveer 180 kilocalorieën per dag minder eten. Ook de samenstelling van het voedsel zou gezonder zijn, omdat er meer fruit (plus 12,4%), groente (plus 5,4%) en vezels (plus 7,2%) en minder verzadigde vetten (min 29,9%) en zout (min 4,1%) werd geconsumeerd.
In de laatste stap berekenden de onderzoekers hoe deze verbeterde voeding de gezondheid zou beïnvloeden. Daarvoor creëerden zij een rekenmodel met gegevens over de statistische relaties tussen het soort dieet en de frequentie van secundaire ziekten en sterfgevallen. Op deze manier konden zij berekenen hoeveel sterfgevallen dankzij het desbetreffende etiket kunnen worden voorkomen, door middel van een beter dieet.

Nutri-Score nu geïntroduceerd in België, Spanje en Zwitserland

Een ander resultaat uit het onderzoek is dat, van alle vijf de labels, Nutri-Score de meeste sterfgevallen door voedingsgerelateerde ziekten zou voorkomen. In een jaar tijd zouden er 7680 minder mensen sterven, een daling van 3,4%. Bij de andere labels zou dit percentage lager zijn. Inmiddels is het Franse label geïntroduceerd in België, Spanje en Zwitserland. Dit is precies wat Barbara Bitzer, woordvoerster van de Deutsche Allianz Nichtübertragbare Krankheiten (DANK) graag zou zien in Duitsland:

“Deze nieuwe onderzoeksresultaten maken duidelijk dat voedseletikettering uiteindelijk een zaak is van leven en dood.” Daarbij voegt ze toe: “Opnieuw is Nutri-Score superieur aan de andere systemen. Er is dus geen enkele reden meer om het niet in Duitsland in te voeren.”

Ook al zijn de resultaten uit Frankrijk niet noodzakelijkerwijs een op een toepasbaar op andere landen, toch laten ze zien dat Nutri-Score de beste manier is om gezonde voedselkeuze te bevorderen in vergelijking met andere labels en uiteindelijk een groot aantal sterfgevallen kan voorkomen. Volgens Bitzer is er daarom geen goed argument meer tegen het Franse levensmiddelen-verkeerslicht. Daarom eist zij samen met haar collega’s van andere consumenten- en medische verenigingen dat de Duitse minister van Voeding kennis neemt van de Franse studie en Nutri-Score in Duitsland introduceert. Ook in Nederland worden de stemmen voor de invoering van het label steeds luider, zoals te lezen is in het Foodmagazine.