Author profile picture

Een nieuwe technologie, ontwikkeld door de Technische Universiteit van München (TUM), maakt het mogelijk om snel, eenvoudig en nauwkeurig te bemesten op het land. De combinatie van biosensor teststrips en satellietgebaseerde remote sensing data zal de voedingstoestand van graan en de perfecte hoeveelheid meststof bepalen, zegt de TUM in een persbericht.

De automatische verstrekking van digitale analysegegevens aan de terminal van een tractor zal tijd besparen en overbemesting in de toekomst voorkomen.

  • De TUM ontwikkelt een technologie die biosensor-teststrips en satellietgegevens combineert voor nauwkeurige bemesting op akkers.
  • Teststrips meten de voedingstoestand van graanplanten, terwijl satellietgegevens de exact benodigde hoeveelheid stikstofmeststof kalibreren, waardoor tot 20% op het kunstmestgebruik kan worden bespaard.
  • Door de analyseresultaten rechtstreeks in de digitale boordtechnologie van landbouwmachines te sturen, kan er efficiënt en milieuvriendelijk worden bemest.

Het belang van bemesting

Planten hebben naast licht en water ook voedingsstoffen nodig die voor hun groei geleverd moeten worden. Een nauwkeurige bemesting van landbouwgewassen zorgt voor een succesvolle oogst en een milieuvriendelijke teelt. Wetenschappers hebben lang gezocht naar methoden en technieken om planten van voldoende voedingsstoffen te voorzien en tegelijkertijd hulpbronnen te sparen. Het doel van dit project is om de exacte hoeveelheid meststof te bepalen die nodig is voor elke groeifase en om technologie te gebruiken om voedingsstoffen op het veld toe te dienen met precisie en nauwkeurigheid.

Teststrips en satellieten

Volgens het Federaal Milieuagentschap wordt 50% van de stikstofmeststoffen die in de landbouw worden gebruikt niet door de planten opgenomen. Overtollige hoeveelheden kunstmest blijven achter in de natuurlijke kringlopen in de natuur en hebben een impact op de bodem en het water. Meststofberekeningen voor gekweekte planten worden puur wiskundig gedaan met gestandaardiseerde parameters of op basis van ervaring. Hoewel het mogelijk is om de voedingstoestand van de planten te bepalen door middel van laboratoriumanalyses, is dit momenteel erg kostbaar in termen van tijd en geld.

Snel en digitaal beschikbaar

Dit onderzoek richt zich in eerste instantie op de stikstofvoorziening van granen. In de toekomst zal het ook mogelijk zijn om de voedingstoestand van de planten te testen op fosfaat en kalium. De TUM gebruikt prototypes van de nieuwe diagnostische methode, die naar verwachting in de toekomst ook betaalbaar zal zijn om aan te schaffen. De onderzoekers schatten de kosten op ongeveer 20 euro per hectare voor agrarisch gebruik van de nieuwe technologie. Het doel is om de verwerkte analyseresultaten van teststroken en satellietgegevens direct te kunnen leveren aan de digitale boordtechnologie in landbouwmachines en kunstmeststrooiers. Op deze manier kan bemesten volledig digitaal en nauwkeurig gebeuren zonder omslachtige berekeningen.

Praktijktests beginnen dit jaar

Praktijktests met de nieuwe technologie beginnen dit jaar. De samenwerking met regionale machinecoöperaties maakt het mogelijk om ervaring op te doen met een breed scala aan gebruikers. “Vanaf het begin zullen we veldproeven uitvoeren met boeren in de regio om onze technologie samen met de gebruikers te ontwikkelen,” zegt Dr. Tobias Vöpel, projectleider aan de TUM Straubing campus. De resultaten van de praktijktesten worden de komende drie jaar meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe technologie.