© Spectral
Author profile picture

Sinds ruim twee jaar maken zeven bedrijven op Schiphol Trade Park gebruik van een virtual grid oplossing om energiecapaciteit met elkaar te delen en slim gebruik te maken van de gereserveerde ruimte. In 2023 is 2.104 MWh aan elektriciteitslevering mogelijk gemaakt door capaciteit te delen binnen het door Spectral ontwikkelde virtuele net. Zonder deze oplossing hadden veel regelbare energiesystemen, zoals batterijen en generatoren, deze elektriciteit moeten leveren.

Gezien de congestieproblemen is er geen extra capaciteit beschikbaar in het middenspanningsnet voor het transport van elektriciteit in het Schiphol Trade Park gebied. Dit betekent dat een bedrijf wel een aansluiting kan krijgen, maar geen transportcapaciteit. Dit is een probleem voor bedrijven die zich hier willen vestigen en voor gebiedsontwikkelaar SADC (Schiphol Area Development Company). De ontwikkelaar wilde voorkomen dat bedrijven individueel naar oplossingen zouden zoeken en een wildgroei aan gasgeneratoren met bijbehorende emissies zouden creëren. SADC ging op zoek naar een innovatieve oplossing die bedrijven kon stimuleren om samen te werken en koos ervoor om STELLAR Grid Management van Spectral uit te proberen.

De virtuele oplossing

STELLAR Grid Management leest continu de slimme meters uit en stuurt de energiesystemen (zoals zonnepanelen, energie-opslag, en generatoren) achter de meter aan. Bovendien zorgt het voor voor de financiële afhandeling van deze aansturing, zodat bedrijven elkaar compenseren voor gebruikte elektriciteit en voor het beschikbaar stellen van hun stuurbare energiesystemen.

Om zeker te zijn van voldoende elektriciteit binnen de gestelde limieten, hebben meerdere bedrijven geïnvesteerd in batterijen en gas- en dieselgeneratoren. Het collectief gebruikt deze als er een tekort aan capaciteit is. De generatoren dienen vooral als achtervang. Voordat STELLAR deze aanstuurt, bepaalt het systeem of de aangesloten batterijen kunnen voorzien in het verwachte moment van schaarste. Als de batterij niet voldoende is, schakelt STELLAR automatisch een generator in. In heel 2023 is ertwee keer een generator ingezet om binnen de netlimiet te blijven, voor in totaal twee uur. Toen de generatoren aangingen waren de batterijen nog niet operationeel, anders waren die generatoren waarschijnlijk niet nodig geweest.