Author profile picture

De verspreiding van innovaties in Nederland hapert. “Nederland innoveert volop maar te veel innovaties blijven klein of ongebruikt doordat ze zich slecht verspreiden. De regering moet haar innovatiebeleid veel krachtiger richten op het verspreiden van innovaties.” Dit constateert de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) in zijn advies Verspreiding – De onderbelichte kant van innovatie. De raad heeft het advies op 7 september overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. De AWTI heeft 10 leden, onder wie Fontys-directeur Nienke Meijer, TU/e-hoogleraar Emmo Meijer en ASML-manager Jos Benschop.

Uri Rosental AWTI-voorzitter Uri Rosenthal: “De verspreiding van innovaties is belangrijk voor het verdienvermogen van Nederlandse bedrijven en voor het oplossen van verschillende maatschappelijke problemen, zoals de gevolgen van klimaatverandering, vergrijzing en de overbelasting van het zorgsysteem.”

Uit de conclusies:

►  Innovatieve bedrijven verdienen hun geld terug door verspreiding. Dit geld kunnen ze herinvesteren in de verdere ontwikkeling van de innovatie.

►  Innovaties worden beter doordat ze zich verspreiden. Mensen doen er ervaring mee op en op basis van die ervaringen verbetert de kwaliteit van het nieuwe product of werkproces.

►  Verspreiding is nodig vanuit de aard van de innovatie, denk aan de eerste telefoonbezitter, die in zijn eentje niks heeft aan zo’n geweldige innovatie. Zonder verspreiding zijn veel innovaties waardeloos.

►  Door verspreiding gaat de prijs omlaag, waardoor de innovatie ook een breder publiek bereikt. En daarmee neemt de verspreiding nog verder toe.

De AWTI moedigt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de verspreiding van innovaties systematisch te integreren in zijn innovatiebeleid, onder andere in de topsectorenaanpak. AWTI-voorzitter Rosenthal zegt hierover: “Alle ministeries kunnen de verspreiding van innovaties stimuleren, onder andere door zelf vaker innovatiegericht in te kopen en zich op te werpen als ‘launching customer’ van innovatieve bedrijven.”