ASML Cleanroon Assembly. © ASML
Author profile picture

De Nederlandse regering ontplooit een geheime operatie, genaamd ‘Beethoven’, om het vooraanstaande techbedrijf ASML in Nederland te behouden. Dit naar aanleiding van zorgen die de chipmachinefabrikant uitte over het lokale vestigingsklimaat, voornamelijk vanwege problemen rondom kennismigranten. Dat schreef de Telegraaf gister.

ASML, cruciaal voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid, overweegt uitbreiding in het buitenland als reactie op het afbouwen van regelingen voor kennismigranten. Met meer dan 21.000 werknemers in Nederland, waarvan veertig procent internationaal talent, zoekt het kabinet naar wegen om ASML’s vertrek te voorkomen.

Waarom dit belangrijk is:

ASML is bedrijf van wereldformaat en biedt banen aan duizenden mensen. Het demissionair kabinet werkt in het geheim aan een plan om de techgigant in Nederland te houden, zo onthulde de Telegraaf gister.

In de schaduw van het publieke debat voert de Nederlandse regering een strijd die van cruciaal belang is voor de toekomst van de hightech industrie binnen onze landsgrenzen. De inzet? Het behoud van ASML, een van ‘s werelds meest geavanceerde chipmachinefabrikanten, en daarmee een belangrijke pijler van de Nederlandse kenniseconomie.

De kern van de kwestie

ASML heeft zijn hoofdkantoor in Veldhoven en is met meer dan 42.000 medewerkers wereldwijd een zwaargewicht in de sector. De helft van deze werknemers is gevestigd in Nederland, waarvan een aanzienlijk deel uit het buitenland komt. Dit internationale talent is voor ASML van onschatbare waarde, maar de regelingen voor kennismigranten worden afgebouwd. Hierdoor wordt het voor het bedrijf lastiger om deze cruciale krachten aan te trekken en te behouden. Het gevolg? De overweging van ASML om haar activiteiten deels naar andere landen te verplaatsen, zoals Frankrijk.

‘Beethoven’: de geheime operatie

Om dit scenario te voorkomen, werkt het demissionair kabinet nu dus aan de geheime operatie ‘Beethoven’. Volgens de Telegraaf werken verschillende ministeries samen om de positie van ASML te heroverwegen en waarborgen te creëren om het bedrijf in Nederland te houden. De exacte inhoud van deze plannen is niet bekendgemaakt, maar het illustreert de urgentie en het belang dat de regering hecht aan het behoud van ASML.

ASML wil niet reageren op het bericht in De Telegraaf. Een woordvoerder van EZK wil alleen kwijt dat het kabinet “in het belang van de Nederlandse samenleving, de economie en de werkgelegenheid” sowieso regelmatig contact heeft met bedrijven.

De impact van ASML

De mogelijke verhuizing van ASML-onderdelen zou een gevoelige slag zijn voor de Nederlandse economie. Het bedrijf vormt een essentiële schakel in de wereldwijde productieketen van halfgeleiders. De machines van ASML zijn onmisbaar voor de productie van chips, die weer de basis vormen voor vrijwel alle moderne elektronica. Een vertrek zou niet alleen effect hebben op de werkgelegenheid, maar ook op de positie van Nederland als koploper in hightech innovatie.

De zorgen van ASML over het Nederlandse vestigingsklimaat zijn niet nieuw. Al in januari drukte de toenmalig bestuursvoorzitter Peter Wennink zijn zorgen uit. Hij benadrukte dat als het bedrijf niet in Nederland kan groeien, het genoodzaakt zal zijn dat elders te doen. Hoewel er geen sprake is van vergevorderde plannen om te verhuizen, is de boodschap duidelijk: ASML wil de mogelijkheid behouden om te groeien, en de huidige restricties op kennismigranten vormen daarvoor een obstakel.

De internationale dimensie

Het dilemma waar ASML en Nederland mee kampen, is onderdeel van een grotere internationale verschuiving. Wereldwijd concurreren landen om technologische bedrijven en de bijbehorende banen. Het bieden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat, inclusief toegang tot internationaal talent, is daarbij van fundamenteel belang. Landen die hierin falen, riskeren achterop te raken in de mondiale race om technologische innovatie.

De situatie rond ASML laat zien dat Nederland op een kruispunt staat. De keuzes die nu worden gemaakt, kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de positie van Nederland op het wereldtoneel van technologie en innovatie. Het is een delicate balans tussen het beschermen van nationale belangen en het faciliteren van een omgeving waarin internationale bedrijven kunnen floreren.