Peter Wennink, ASML
Author profile picture

De Nederlandse regering werkt aan operatie ‘Beethoven’, om het vooraanstaande techbedrijf ASML in Nederland te behouden. Dit naar aanleiding van zorgen die de chipmachinefabrikant uitte over het lokale vestigingsklimaat, voornamelijk vanwege problemen rondom kennismigranten. Deze geruchten werden gister door zowel demissionair minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) als Peter Wennink (ceo ASML) bevestigd op het Techleap congres.

Waarom dit belangrijk is:

De recente aankondiging van chipmachinefabrikant ASML, dat het overweegt om buiten Nederland uit te breiden, heeft binnen het kabinet voor onrust gezorgd.

De Nederlandse regering heeft operatie ‘Beethoven’ gelanceerd om ASML, een cruciale speler in de chipindustrie, te behouden. ASML, met meer dan 21.000 werknemers en een aanzienlijk deel internationaal talent, overweegt uitbreiding naar het buitenland door restricties op kennismigranten. Verschillende ministeries werken samen om het bedrijf in Nederland te houden, terwijl ASML pleit voor een sterkere rol van de EU in de wereldwijde technologiestrijd.

ASML topman Peter Wennink uitte gister publiekelijk zijn irritatie over de houding van de Haagse politiek ten opzichte van de techsector. Op het congres van Techleap was alleen Adriaansens aanwezig, vijf andere genodigde politici zegden gisterochtend op het laatste moment af. Wenninks woorden vormen een duidelijke waarschuwing: de Nederlandse overheid moet actie ondernemen, of riskeert het verlies van een van haar kroonjuwelen.

Kennismigranten en internationaal talent

De groei van ASML is onlosmakelijk verbonden met de beschikbaarheid van talent. Met veertig procent van haar personeelsbestand afkomstig uit het buitenland, zijn de huidige restricties op kennismigranten een groot obstakel. Nederland moet aantrekkelijk blijven voor internationaal talent, wil het bedrijven als ASML blijven huisvesten. De operatie ‘Beethoven’ van de Nederlandse regering is een directe reactie op deze uitdaging.

De toekomst van ASML en Nederland

Terwijl de Nederlandse regering werkt aan plannen om ASML binnen haar grenzen te houden, blijft de uitkomst onzeker. De gesprekken tussen de overheid en ASML zullen de komende tijd van cruciaal belang zijn. De toekomst van de Nederlandse techsector staat op het spel, en met ASML een centrale speler in deze industrie, is het duidelijk dat de inzet hoog is. Het is nu aan de politiek om te laten zien dat zij het belang van de techsector erkennen en bereid zijn om de noodzakelijke stappen te zetten om bedrijven als ASML een vruchtbare toekomst in Nederland te bieden.

De stem van de techsector

Prins Constantijn van Oranje, speciaal gezant van Techleap, heeft zich ook uitgesproken over de kwestie. Hij benadrukt het belang van een sterk vestigingsklimaat in Nederland voor de groei van de techsector. Volgens hem is de stagnatie van deze groei een teken aan de wand en dient de overheid de sector serieus te nemen, zo zei hij gister tegen NPO Radio 1.

Operatie ‘Beethoven’ toont aan dat de Nederlandse regering actie onderneemt, maar het is nog onzeker of deze maatregelen voldoende zullen zijn om ASML in Nederland te houden. Het bedrijf heeft duidelijk gemaakt wat er nodig is om hun toekomst in Nederland te garanderen. Nu is het aan de overheid om deze uitdaging aan te gaan en de noodzakelijke veranderingen door te voeren. De komende tijd zal bepalend zijn voor de toekomst van ASML, de Nederlandse techsector en de economische positie van Nederland op het wereldtoneel.