Pixabay
Author profile picture

De reactor vangt CO2 uit de atmosfeer op, filtert andere elementen eruit en zet het om in syngas, een cruciale component voor vloeibare biobrandstoffen. De toevoeging van plastic afval breekt het materiaal af tot glycolzuur en verhoogt de efficiëntie van de CO2-omzetting. Deze technologie vertegenwoordigt een belangrijke stap in de richting van een schonere, duurzamere wereld door twee grote milieu-uitdagingen tegelijkertijd aan te pakken, terwijl het uitsluitend werkt op zonne-energie.

  • Wetenschappers hebben een reactor ontwikkeld die zonlicht gebruikt om CO2-uitstoot en plastic afval om te zetten in schone biobrandstoffen, waarmee tegelijkertijd twee grote milieuproblemen worden aangepakt en die uitsluitend op zonne-energie werkt.
  • De reactor vangt CO2 uit de atmosfeer op, filtert andere elementen eruit en zet het om in syngas, terwijl de toevoeging van plastic afval de efficiëntie van de CO2-omzetting verhoogt en het plastic afbreekt in glycolzuur.

Twee wereldwijde uitdagingen met één oplossing

De wereld worstelt momenteel met de dubbele uitdaging van toenemende CO2-uitstoot door fossiele brandstoffen en wijdverspreid plastic afval. Als antwoord hierop hebben onderzoekers van de Universiteit van Cambridge een reactor ontworpen die niet alleen de CO2-uitstoot en het plastic afval aanpakt, maar ook uitsluitend werkt op zonne-energie, gebruikmakend van overvloedig en vrij beschikbaar zonlicht. Deze baanbrekende technologie is gericht op het creëren van een echte circulaire economie door de energieproductie koolstofvrij te maken en CO2 uit de atmosfeer te verwijderen, terwijl tegelijkertijd plastic afval wordt omgezet in nuttige producten.

Wetenschappers hebben gewerkt aan duurzame, koolstofvrije brandstoffen geïnspireerd op fotosynthese, waarbij kunstmatige bladeren worden gebruikt om CO2 en water met behulp van zonlicht om te zetten in brandstoffen. Eerdere pogingen waren echter gericht op geconcentreerde CO2 in plaats van het direct uit de atmosfeer te halen. In dit onderzoek richtte het team zich op het rechtstreeks uit de lucht vangen van CO2, een complexe taak vanwege de aanwezigheid van verschillende andere elementen die eruit gefilterd moeten worden. Hun doel is om fossiele brandstoffen volledig te elimineren en een echte circulaire economie te creëren door niet alleen koolstofvrij te maken, maar ook CO2 uit de atmosfeer te verwijderen.

Hoe de reactor werkt

De reactor filtert lucht door een alkalische oplossing die CO2 uit de atmosfeer opvangt en concentreert, terwijl onschadelijke gassen zoals stikstof en zuurstof vrijkomen. De geconcentreerde CO2 wordt vervolgens met behulp van zonlicht omgezet in brandstoffen. De toevoeging van plastic afval aan het systeem speelt een cruciale rol bij het verbeteren van de brandstofproductie. Wanneer plastic afval wordt toegevoegd, levert het elektronen aan het opgevangen CO2, waardoor het plastic wordt afgebroken tot glycolzuur en CO2 efficiënt wordt omgezet in syngas.

Het apparaat is verdeeld in twee compartimenten, één voor het opvangen van CO2 en het omzetten ervan in syngas, en het andere voor het omzetten van plastic afval in glycolzuur. De twee compartimenten werken samen en wisselen elektronen uit om de omzettingsprocessen te vergemakkelijken. Deze benadering biedt een alternatief voor het simpelweg opvangen en ondergronds opslaan van CO2, omdat er nuttige producten mee kunnen worden gemaakt.

Potentiële impact en toekomstige ontwikkelingen

Hoewel verdere verbeteringen nodig zijn voordat deze technologie op grote schaal kan worden toegepast, is het een belangrijke stap in de richting van een schonere en duurzamere wereld. Door twee schadelijke afvalproducten, koolstofuitstoot en plastic, effectief om te zetten in iets zinvols, laat dit systeem zien dat het de CO2-niveaus in de atmosfeer kan verlagen terwijl waardevolle hulpbronnen behouden blijven. Bovendien draagt het vermogen van de reactor om biobrandstoffen te gebruiken bij aan de overgang van fossiele brandstoffen.

De onderzoekers geloven dat deze innovatieve technologie ook kan bijdragen aan efficiëntere processen voor afvalrecycling. Door gebruik te maken van de kracht van zonlicht en direct beschikbare bronnen zoals CO2 en plastic afval, is het systeem robuust, efficiënt en schaalbaar en biedt het veelbelovende oplossingen in de strijd tegen klimaatverandering en de overgang naar een groenere economie. Verdere beoordelingen, zoals technisch-economische en levenscyclusanalyses, zijn echter nodig om de economische haalbaarheid en de koolstofvoetafdruk van deze benadering te bepalen.