© Robert de Greef, Wikimedia Commons
Author profile picture

De Technische Universiteit Eindhoven is betrokken bij drie landelijke onderzoeken op het gebied van future mobility. Samen met andere kennisinstellingen, overheden en bedrijven neemt de TU/e het vervoer van de toekomst onder de loep.

STAD

Ten eerste is de TU/e onderaannemer van het project STAD, Nederland met autonome voertuigen. Dit project is op 16 december 2015 samen met zeventien andere landelijke projecten goedgekeurd. STAD (Spatial and Transport Impacts of Automated Driving) ‘bestudeert het effect van autonoom rijden op vervoers- en locatiekeuzes van personen en bedrijven en op het ruimtelijk ontwerp van steden en wegen’. Dat is nodig, want “autonome auto’s veranderen de manier waarop we reizen, wonen, werken en recreëren”. (bron)

Gemeente Eindhoven laat weten (pdf) dat ze niet direct betrokken zijn bij het onderzoek, maar “volgt het wel op de voet en werkt waar mogelijk mee aan het uitvoeren van pilots in de stad en/of regio”.

SCRIPTS

Daarnaast is de Eindhovense universiteit betrokken bij SCRIPTS – openbaar vervoer van de toekomst. Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van (openbaar) vervoer als dienst. Als voorbeeld noemt Carlo van der Weijer, hoofd van de afdeling Smart Mobility van de TU/e, de ‘Uberficatie van transport’. “De gevolgen van dit soort future mobilityconcepten zijn niet alleen veel groter dan die van autonoom rijden, het ontwikkelt zich ook veel sneller”, verklaart Van de Weijer. Binnen SCRIPTS wordt bekeken hoe zulke klantgerichte vervoersdiensten op een duurzame manier ontwikkeld kunnen worden. Onder andere vervoerder Connexxion, Athlon en de provincie Noord-Brabant zijn hierbij betrokken.

Smart Cycling Futures

Tot slot is er het project Smart Cycling Futures – Slimmer op de fiets, dat een slimmer fietssysteem ontwikkelt. Eerder schreven we al over de betrokkenheid van de gemeente Eindhoven bij dit onderzoek.


Lees hier over het derde project – Smart Cycling FuturesSURF

Per project wordt er tussen de 1,8 en 2,5 miljoen euro vrijgemaakt vanuit de opdrachtgever (SURF, ‘Smart Urban Regions of the Future‘) en door cofinanciering van deelnemers. Dat team bestaat uit onder andere universiteiten, gemeenten en vervoersbedrijven. In SURF gaan (internationale) teams van wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio’s samen werken aan kennis op gebied van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. Het is een initiatief van de Ministeries van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken, NWO, Platform31 en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Bovenstaande projecten zijn onderdeel van de eerste serie onderzoeken.