© IO
Author profile picture

[UPDATE] – De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) gaat vanaf 1 mei in aangepaste vorm verder met het Irène Curie Fellowship Program (ICF). Het doel van het programma blijft minimaal dertig procent vrouwelijke onderzoekers in de vaste wetenschappelijke staf in 2024. Voor elke functiegroep (universitair docent; universitair hoofddocent of hoogleraar) en elke faculteit wordt nu apart bezien of de vacature onderdeel wordt van het ICF-programma.

Het ICF-programma ging in de zomer van 2019 van start. Door wetenschappelijke functies gedurende zes maanden uitsluitend open te stellen voor vrouwelijke sollicitanten werd gestuurd op een meer evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen op academische functies. De maatregel kon rekenen op veel bijval én kritiek. In mei 2020 werd het programma stilgelegd vanwege een uitspraak van Het College voor de Rechten van de Mens (CRM). Die oordeelde dat de aanpak van de TU/e door functies uitsluitend open te stellen voor vrouwen niet proportioneel was.

Sinds de start van het ICF-programma zijn 57 vrouwen aangenomen op in de vaste wetenschappelijke staf van de TU/e. 4 hoogleraren; 2 universitair hoofddocenten en 51 universitair docenten. Daarnaast zijn er 63 mannen aangenomen. Daarmee is de toename van het aantal vrouwen op academische posities verdubbeld. Een ongekend succes.

Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van TU/e, is positief over de hervatting. “Dankzij het ICF was de afgelopen twee jaar de man-vrouw-verhouding in de invulling van wetenschappelijke vacatures vrijwel in evenwicht. We zijn vastbesloten hiermee door te gaan totdat we onze doelstelling hebben gerealiseerd”. [/UPDATE]

De TU/e introduceerde in 2019 een stevig beleid om percentage vrouwen in de vaste wetenschappelijke staf te verhogen, het Irène Curie Fellowship-programma. Dat leidde tot een zaak bij het College voor de Rechten van de Mens. Dat kwam vorig jaar tot de conclusie dat het programma niet proportioneel was. (Zie bericht IO juli 2020: Voorkeursbeleid vrouwen TU/e teruggefloten)

Geen verboden onderscheid

De universiteit heeft daarom een herziene versie van het beleid opgesteld en ter toetsing voorgelegd aan het CRM. Het mensenrechtencollege concludeert nu dat het herziene programma geen verboden onderscheid maakt op basis van geslacht.

Het nu door het CRM getoetste beleid kijkt per faculteit, en daarbinnen per functiecategorie, of het streefpercentage van circa dertig procent vrouwelijke wetenschappers is gehaald. Zolang dat niet gehaald is, valt een deel van de vacatures in die categorie binnen het Irène Curie Fellowship-programma. Net als voorheen, mogen in de eerste zes maanden van de werving alleen vrouwelijke kandidaten reageren op die vacatures. Het programma zal in ieder geval lopen tot 2024, met jaarlijkse evaluaties.

‘Minimaal 30 procent vrouw’

“We zijn zeer verheugd dat we dit succesvolle programma nu kunnen voortzetten”, zegt TU/e-voorzitter Robert-Jan Smits. “Ons doel blijft dat binnen vijf jaar minimaal dertig procent van de wetenschappelijke staf vrouw is. Want bij dat percentage wordt een minderheid niet meer als minderheid ervaren.”