Author profile picture

“Wij leiden de ingenieurs van de toekomst op.” Met die stelling opende Isabelle Reymen, directeur van TU/e innovation Space, de eindpresentaties van het onderwijsprogramma binnen TU/e innovation Space. Zowel master- als bachelorstudenten werkten aan uitdagingen (challenges) van verschillende bedrijven. Donderdagochtend verschenen de zeventien ingenieuze oplossingen voor praktische en herkenbare problemen.

“Wij leren studenten hier andere vaardigheden dan in het reguliere onderwijs”, stelt Reymen. “We richten ons op challenge-based leren. Ondernemerschap en interdisciplinaire teams staan centraal.” Acht groepen masterstudenten kregen een half jaar een geleden problemen aangedragen waar bedrijven of onderzoekers mee worstelen. Het was aan de studenten om hiervoor een oplossing te bedenken. Dit resulteerde in uiteenlopende producten en systemen.  Van een nieuw platform voor journalistiek, een app voor rechtenvrije muziek bij video’s en een apparaat dat voor stilte op kantoor zorgt.

 Nieuw perspectief

Kati Brock bracht een onderwerp in vanuit DAF. De studenten waarmee zij samenwerkte, bedachten een manier om de CO2 uitstoot van vrachtwagens tegen te gaan. Dat deden ze door de route aan te passen aan de windrichting. Tegen de wind in rijden kost namelijk meer benzine. “Ik vond het erg interessant”, zegt Brock. Al was de start van het project even lastig. “De studenten vroegen wat wij wilden zodat zij dat konden opleveren. Wij wilden juist geen opdracht meegeven en de studenten een eigen idee en perspectief laten ontwikkelen. Dat hebben zij later heel goed opgepakt.”

Een andere kijk op de veranderende markt rondom de automotive industrie is volgens Brock heel belangrijk. “Studenten hadden veel meer tijd om de markt echt te begrijpen en niches te vinden. Ze hebben daar met hun eigen achtergrond en kennis naar gekeken en een oplossing bedacht.” Dat maakt dit project volgens Brock heel waardevol voor het bedrijf. “Wij zijn ook met dit onderwerp bezig. Daardoor weten we nu meer over welke bronnen we kunnen gebruiken en welke kant we op kunnen.” Volgens Brock gaat DAF het idee van de studenten niet overnemen. “Dat zou niet eerlijk zijn. Zij moeten nu meer gaan denken als ondernemers en kijken hoe ze hun product kunnen verkopen. Wij kunnen wel adviseur of partner zijn”, ligt ze toe. “Verder gaan wij wat zij hebben onderzocht gebruiken als ondersteuning bij onze keuzes.”

Prototypen

Naast de projecten van de masterstudenten presenteerden verschillende studenten hun Bachelor Eindproject. Ook zij onderzochten in een interdisciplinair team een praktische challenge van een bedrijf. Het resulteerde in de meeste gevallen in een prototype van een potentiële oplossing voor het probleem. Zo probeerde een groep studenten mensen die wachten op een lift meer met elkaar bezig te laten zijn door middel van virtual reality. Anderen bedachten een manier om de stad veiliger te maken door middel van geluidsopnamen die in verbinding staan met politie en gemeente.

Leerdoelen

“De studenten kunnen zelf kiezen welke challenge zij willen doen. Maar het project moet wel passen bij wie ze zijn en wat hun competenties en leerdoelen zijn”, legt docent en mede-oprichter van TU/e innovation Space Miguel Bruns uit. “Hierbij moeten ze ook goed kijken naar wat zij zelf kunnen bijdragen aan een team.” De samenwerking in interdisciplinaire teams is volgens Bruns erg belangrijk. “Daarvoor moeten studenten misschien wat diepgang op hun eigen vakgebied inleveren. Daar krijgen ze wel heel veel voor terug. Interdisciplinaire samenwerking zorgt er namelijk voor dat studenten op een andere manier naar het totale proces kijken.” Dat komt ook in de eindpresentaties terug. “Ik vind het belangrijk dat de studenten kijken naar een propositie die zowel vanuit de bedrijfskant relevant is, als vanuit technisch oogpunt en het perspectief van gebruikers”, legt Bruns uit.

Lees meer hier over het begin van TU/e innovation Space.

Volgens de docent is het het grotere plaatje waar de oplossing van de studenten onderdeel van is, heel belangrijk. “Het onderwijslandschap verandert. Er wordt op een universiteit niet meer alleen kennis overgedragen in een collegezaal. Studenten gaan steeds meer leren hoe ze kennis kunnen vergaren en eigen kunnen maken.” Dit doet de universiteit voor studenten door open uitdagingen aan te bieden rond complexe thema’s als de opwarming van de aarde en de verouderende samenleving. “Studenten moeten zich realiseren dat hun oplossingen impact kunnen hebben. Om dat te bereiken moeten ze weten welke middelen ze kunnen gebruiken.”

Bart van Overbeeke

Geld verdienen

Wat opviel is dat het bij de bachelorstudenten in de meeste gevallen ging om een idee met een eerste prototype. De stap naar het ondernemerschap werd in de meeste gevallen nog niet gemaakt. De masterstudenten daarentegen presenteerden concrete bedragen die zij nodig hebben van investeerders om hun idee verder te ontwikkelen tot product op de markt. Bovendien gaven zij aan binnen een paar jaar flink geld te kunnen verdienen met winsten tussen de 200 en 800 duizend euro per jaar.

Dat verschil beaamde studente Industrial Design Loes Voermans. Zij nam eerder deel aan het Interdisciplinaire Bachelor Eindproject en nam nu deel aan het Master Innovation Space Project. “In de bachelor gaat het meer om prototypen maken, terwijl in de master ook het commerciële aspect een grote rol speelt. In beide projecten is het interdisciplinaire team waarin je werkt erg belangrijk”, stelt ze. Voermans gaf aan dat ze binnen dit project hele andere vaardigheden heeft geleerd dan binnen de faculteit. “Toen we begonnen zat ik aan de ene kant van het spectrum. Iemand waarmee ik samenwerkte zat helemaal aan de andere kant. Uiteindelijk moet je samen een project neerzetten. Dat lukt ook en leverde zelfs verrassende resultaten op.” Voermans ontwikkelde samen met een data scientist, een computer scientist en een innovation manager een platform voor burgerparticipatie.

Haalbaarheid

Na alle presentaties koos een vakjury het beste Bachelor Eindproject en het beste Master Innovation Space Project. Hierbij lette zij op verschillende aspecten, zoals de gemaakte prototypen en de haalbaarheid om het idee verder te ontwikkelen tot product op de markt. Binnen het Master Innovation Space Project kreeg Space Sea de eer van het beste idee. Binnen het Bachelor eindproject was dit 3 Vacuate. De goede cijfers, behaalde studiepunten en nieuwe inzichten voor bedrijven zijn mooi meegenomen. Het belangrijkste is volgens de deelnemende partijen dat er connecties zijn gemaakt. Tussen studenten onderling en tussen studenten, onderzoekers en bedrijven. Voermans: “TU/e innovation Space is een hele sterke community, dat maakt het zo bijzonder.”

Bart van Overbeeke