© Transformathon
Author profile picture

Energiebedrijven staan onder hoge druk met veel verantwoordelijkheid om snel over te stappen naar een CO2-arme economie. “Het bereiken van de wereldwijde klimaatdoelstellingen in 2050 is niet eenvoudig; daar hebben we zowel de complete industrie als elke individuele burger voor nodig”, zegt Courtney Jermyn. Daarom nam ze het initiatief voor een hackathon met als doel oplossingen te ontwikkelen voor de olie- en gasindustrie. “We willen de huidige kennis en technologie inzetten om de energietransitie te versnellen. Het is moeilijk, maar we kunnen daarbij helpen.”

Jermyn, een Canadese die in Nederland woont, heeft bijna twee decennia internationale ervaring in geologische en geotechnische projecten voor de energiesector (olie & gas, offshore wind), mijnbouw, gebouwde omgeving, en publieke sectoren. Meer recentelijk heeft ze zich gericht op energie- en duurzaamheidsmarkten rond waterstof, wind en geothermie. “Daarnaast ben ik altijd op zoek naar manieren om innovatieve oplossingen te versnellen die de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen helpen te bereiken.”

Courtney Jermyn

De Transformathon – want zo heet het door Unesco gesteunde initiatief van Jermyn – maakt duidelijk deel uit van die zoektocht. Met als doel “echte oplossingen” te ontwikkelen, is de Transformathon “een initiatief van gelijkgestemden die op een missie zijn voor een duurzame toekomst en zo snel mogelijk effectieve oplossingen op de markt willen brengen.”

Groot netwerk

Tijdens een reeks hackathon-evenementen wil Jermyn een groot internationaal netwerk samenbrengen van ambitieuze professionals, afgevaardigden uit het bedrijfsleven en studenten uit verschillende disciplines die inzien dat er dringend klimaatactie nodig is. “In één weekend vormen de deelnemers kleine multidisciplinaire teams en worden ze begeleid door deskundige mentoren en trainers uit de industrie. Iedereen werkt onder één gecombineerd online platform samen om een aantal van de moeilijkste vragen van de energie-industrie aan te pakken.”

Jermyn ziet het als “de eerste etappe” van een reis die innovatie voor een duurzame toekomst kan versnellen. “Voor de eerste aflevering, getiteld Transformathon – The Journey Begins, wil ik benadrukken hoe belangrijk het is om bij deze inspanning samen te werken met de olie- en gasindustrie. We moeten één energie-ecosysteem creëren, door te delen en te benutten wat we al weten en dat proberen te combineren met de kennis uit andere sectoren. Op die manier vind je de leemtes – en de juiste oplossingen om ze op te vullen.”

“We moeten één energie-ecosysteem creëren, door te delen en te benutten wat we al weten en dat proberen te combineren met de kennis uit andere sectoren. Op die manier vind je de leemtes – en de juiste oplossingen om ze op te vullen.”

Courtney Jermyn

Het gaat niet alleen om technologie, voegt Jermyn eraan toe. “Er zijn ook lessen uit de geschiedenis te trekken. Kijk bijvoorbeeld naar de zestiende eeuw. In die tijd waren veel regio’s in Europa zwaar bebost; niemand had verwacht dat bossen zo schaars zouden worden, maar door bomen te kappen om aan de vraag te kunnen voldoen, is dat helaas precies wat er is gebeurd. Hetzelfde kan worden gezegd van toen we olie gingen gebruiken; je komt erachter dat je oorspronkelijke idee minder duurzaam was dan aanvankelijk werd verwacht.

Ervaringen uit verleden

Ook op het gebied van hernieuwbare energiebronnen bevinden we ons op een kritiek punt. Hoe kunnen we leren van ervaringen uit het verleden? Het ene probleem oplossen door een ander te creëren is niet wat we willen. Laten we die gedachte ook meenemen naar de hackathon. Wat zijn de hiaten die nog moeten worden opgevuld? Niet om ze te bekritiseren, maar als kansen om op een slimmere manier verder te komen.” Na een korte stilte: “De olie- en gasindustrie is begonnen met goede bedoelingen in het achterhoofd, maar helaas is de impact van fossiele brandstoffen op ons milieu te groot en is verandering nodig. Nu weten we beter, dus laten we aan de slag gaan.”

© Transformathon

De Transformathon kent uit drie fasen. “Eerst zullen er een paar pre-event speaker series zijn, vol met inzichten en inspiratie uit de industrie. Open voor het publiek, ook om later terug te kijken. Dan is er het hoofdevenement: de hackathon in het weekend van 5 tot 7 maart. Deelnemers gaan in kleine teams op zoek naar oplossingen. Inschrijven kan individueel of als team. Iedereen die alleen meedoet, wordt in een team geplaatst, zodat niemand achterblijft. Op zondagmiddag zien we wat de teams zoal bedacht hebben en is het tijd om de prijzen uit te reiken. Tot slot is er het post-event, waar de winnaars de kans krijgen om investeerders en bedrijven te ontmoeten die mogelijk geïnteresseerd zijn in de nieuwe ideeën.”

Het netwerken verloopt eveneens digitaal, via Wonder, een tool waar Jermyn tijdens de pandemie van is gaan houden, vooral omdat het een veel beter gevoel van samenzijn biedt dan de meeste andere online netwerkmiddelen. “Het brengt het ‘natuurlijke gevoel’ van betrokkenheid dat zo vaak ontbreekt in virtuele omgevingen. Deelnemers krijgen de controle over wie ze in de ruimte willen ontmoeten, niet een facilitator.”

Verandering teweegbrengen

Jermyn is zich ervan bewust dat de energietransitie na deze aflevering van Transformathon nog niet geregeld zal zijn. Toch rekent ze op echte resultaten. “Natuurlijk hoop ik op een paar bruikbare prototypes. En op een ander niveau: dat we in staat zullen zijn om de mogelijkheden te identificeren om de kloof tussen menselijke activiteit en natuurlijke systemen te overbruggen. Als dat lukt, denk ik dat we echt geslaagd zijn. Ik hoop dat de deelnemers het grotere geheel gaan laten zien. Als we allemaal doen wat in ons vermogen ligt, dan kunnen we de verandering teweegbrengen die nodig is.”

Meer informatie over de Transformathon – die wordt gesteund door UNESCO-IGCP & Earth Science Matters – is te vinden op de website.