Author profile picture


Meting: bijna 70 “omzeilers” per uur op de ‘knip’ Vestdijk – Kanaalstraat
De luchtkwaliteit op de Vestdijk is door de verkeersmaatregelen onder de gezondheidsrisico-grens gekomen. Ook op de Tongelresestraat en de Geldropseweg is minder verkeer geteld. Op andere plekken in het centrum, zoals de Tramstraat en de Kanaaldijk-Zuid is het autoverkeer echter behoorlijk (zo’n 30%) toegenomen. Ook Kleine Beekstraat en Kanaalstraat krijgen meer verkeer te verwerken. Dat blijkt uit berekeningen die de gemeente dinsdagmiddag aan de bewoners presenteerde.

De maatregel om de maximum snelheid terug te brengen naar 30 km/u heeft nauwelijks effect gehad, zo is de conclusie, zowel op de Vestdijk als elders in het centrum. Ook is de ‘knip’ op het kruispunt Vestdijk-Kanaalstraat nog een “punt van aandacht”: per uur omzeilen zo’n 70 automobilisten deze stop in de weg; deels door een U-bocht te maken, deels door gewoon rechtdoor te rijden. De politie heeft daarvoor in totaal zo’n duizend bekeuringen uitgeschreven.

De evaluatie levert naast de aandachtspunten ook een kwaliteitsverbetering op, zo liet de gemeente dinsdag weten. Zo is er meer rust, ruimte en groen op de Vestdijk, werken de ‘vibes’ als veiligere oversteekplaats en waren er enkele lokale initiatieven zoals de tuintjes op de Hertogstraat en het zomerzand voor de Hub for Expats.

De metingen laten zien dat op geen enkele meetplek de normen nog worden overschreden. Wel is er een verhoging gemeten in de Tramstraat en de Kanaalstraat, maar die blijft binnen de perken.

Verkeersaanpassingen
Sinds eind mei zijn op de Vestdijk en Hertogstraat vanuit een provisorische en tijdelijke inrichting verkeersaanpassingen gedaan. Deze opstelling biedt de kans om effecten en ervaringen van bepaalde aanpassingen in de praktijk te ervaren, en deze om te zetten in verbeteringen voor een definitief ontwerp. Belangrijkste verandering is de zogeheten knip, waarbij automobilisten ter hoogte van het kruispunt Ten Hagestraat-Kanaalstraat niet meer rechtdoor mogen rijden richting 18 Septemberplein. Ook is er één rijbaan minder voor autoverkeer. In september zijn verschillende monitoringsmiddelen ingezet om inzicht te krijgen in met name de verkeerseffecten. De resultaten daarvan zijn onderwerp van gesprek met de bewoners en ondernemers van de Vestdijk en met vertegenwoordigers van omliggende buurten.

Ontwerpproces
De komende maanden wordt duidelijk hoe de nieuwe Vestdijk in zijn definitieve vorm eruit komt te zien. Het projectteam Vestdijk is momenteel bezig met ontwerpen. Belangrijk daarbij zijn de monitoringresultaten van de huidige, tijdelijke inrichting, en de wensen en aandachtspunten van ondernemers en bewoners van de Vestdijk en directe omgeving. Het ontwerpproces gebeurt stapsgewijs en in samenspraak met bewoners, ondernemers en belangenorganisaties. Gaandeweg worden keuzes gemaakt voor het wegprofiel met bijvoorbeeld water, bomen, fietspaden, fietsparkeren, voetgangersoversteken, laden en lossen, verlichting, overig groen en verblijfs- en ontmoetingsplekken. Eind dit jaar nemen burgemeester en wethouders een besluit over het voorlopig ontwerp, waarna het wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het streven is om medio 2018 te starten met de uitvoeringswerkzaamheden.