BIC - © Bram Saeys
Author profile picture

Robots die op het juiste moment een specifiek onderdeel aanreiken, AR-brillen die ondersteunen bij complexe assemblage of bijna-automatische assemblagelijnen waar mens en robot samenwerken. Het zijn zomaar wat voorbeelden van ontwikkelingen binnen het fieldlab Flexible Manufacturing op de Brainport Industries Campus in Eindhoven.

In de vierhonderd vierkante meter grote ruimte op de campus werken bedrijven, onderwijs -en kennisinstellingen aan bijvoorbeeld zelflerende assemblagelijnen die bijna-automatisch complexe producten in elkaar kunnen zetten. Of demonstreren ze innovaties die klaar zijn voor de markt. Dit najaar integreert Total Productivity, een bedrijf dat andere bedrijven helpt om hun productiviteit te verbeteren, in het fieldlab een software-pakket in samenwerking met TNO. ‘Visual Factory’ ondersteunt operators met digitale en interactieve werkinstructies die kunnen worden aangepast naar wens van de afnemer.

Maar volgens Peter-Jan Zwart, een van de oprichters en financieel directeur van Total Productivity zit het onderscheidende van dit software-pakket in iets anders. “Het bijzondere is dat de software gekoppeld kan worden aan ERP-systemen – waar o.a. orders binnenkomen. Hierdoor kan de werkinstructie op iedere verschillende bestelling worden aangepast. Zo ga je van generieke instructies naar specifieke instructies. Dit maakt flexibel produceren mogelijk.”

Kwaliteit van productie

Naast het geven van werkinstructies aan operators houdt het systeem ook de kwaliteit van het complete productieproces in de gaten. “Dit is gebaseerd op de LEAN-gedachte om efficiënter en goedkoper te produceren. Het systeem heeft dus niet alleen een instruerende functie. Maar let er bijvoorbeeld ook op dat er zo min mogelijk materiaal verloren gaat”, aldus Zwart.

Hier meer over het software-pakket

In de broedplaats op BIC werken bedrijven samen met kennis -en onderwijsinstellingen aan innovaties die de Nederlandse maakindustrie verder moet helpen. Het lab is onderdeel van het innovatieprogramma ‘Fabriek van de Toekomst’ waar in acht overlappende projecten wordt gewerkt aan robotisering, automatisering en efficiëntere productieprocessen. Het maakt deel uit van het landelijke netwerk Smart Industry, met bijna 40 fieldlabs door het hele land.

TNO houdt zich binnen Flexible Manufacturing bezig met het evolueren en demonstreren van operator ondersteunende technologie, zoals robotsamenwerking of projectietechnieken om medewerkers sneller in te leren. Dit doet TNO onder de vlag van het interreg project FOKUS, hier zijn de volgende kennisinstellingen bij betrokken: Sirris, Flanders Make, KU Leuven, Open Manufacturing Campus. En uit de industrie haken FME, Agoria, HighTech NL en Brainport Industries aan. Met de bundeling van kennis en infrastructuur, proberen zowel FOKUS als het fieldlab bedrijven te stimuleren om oplossingen te bedenken rond flexibel produceren.