Author profile picture
Waarom we over dit onderwerp schrijven:

Steeds meer mensen rijden een elektrische auto. Het is van belang om de gehele laadinfrastructuur goed op orde te hebben. Ook woningcorporaties hebben daar hun aandeel in.

De groep elektrisch rijders groeit en daarmee ook de vraag naar laadpunten. 23 woningcorporaties onderzochten daarom samen met RVO en marktpartijen de mogelijkheden voor het opladen van elektrische auto’s. Onlangs maakten vier Amsterdamse corporaties en de gemeente Amsterdam een model-beleidsdocument, publiekelijk beschikbaar. Collega-corporaties en verhuurders kunnen hiermee hun laadpuntenbeleid opstellen of verbeteren. 

Elektrische auto’s zijn steeds goedkoper en de tweedehandsmarkt groeit. De verwachting is dat in 2030 zo’n 15 procent van de huurders elektrisch rijdt. Daarmee komt de vraag om op te kunnen laden ook op woningcorporaties af. Samen hebben partijen Bureau Huur & Energie Consult daarom opdracht gegeven om handvatten aan te reiken. Hoe kunnen laadpunten op een veilige manier worden toegepast? In het rapport worden juridische, technische en financiële vragen beantwoord.

Maarten Corpeleijn is energie-adviseur bij Huur & Energie Consult en voerde het onderzoek uit. “Het is zaak dat corporaties en Verenigingen van Eingenaren (VvE’s) de elektrisch rijders gaan bedienen. We komen nu al in veel VvE’s waar elektrisch rijders zelf maar iets zijn gaan regelen, al dan niet met toestemming van een VvE-bestuur. Vaak is dit duur, niet veilig, niet uitbreidbaar, en is niks geregeld rond monitoring en afrekening van laadkosten. ” Corpeleijn hoopt dat de woningcorporaties proactief aan de slag gaan naar aanleiding van het rapport. “In het rapport stellen we dat het vaak beter is om als woningcorporatie een collectieve voorziening te maken voor laadpunten, in plaats van het aan bewoners of VvE’s over te laten. We moeten allemaal meebewegen met de transitie naar elektrisch rijden, zo ook de corporaties. Als je niet vooruit kijkt, krijg je er op termijn last van.”

Bestaande bouw en nieuwbouw

Het is om verschillende redenen handig om als woningcorporatie in laadpunten te investeren, legt Corpeleijn in lijn met het rapport uit. Bij bestaande appartementencomplexen zie je duidelijk problemen ontstaan rondom de laadinfrastructuur, omdat er destijds geen rekening werd gehouden met de laadinfrastructuur. “Iedere bewoner heeft vaak zijn of haar eigen parkeerplek. Als men dan elektrisch gaat rijden, dan moet iedere parkeerplek apart van een laadpunt worden voorzien. Als huurders zelf een laadpunt moeten aanleggen en zelf moeten verbinden naar de collectieve meterkast, dan moeten ze een heel lang stuk bekabelen. Als iedereen dat voor zich doet, is dat onhandig, duur en bovendien niet altijd brandveilig. Ook laden ze soms onveilig direct uit een stopcontact.”  

Er worden in het rapport aanbevelingen gedaan voor de bestaande bouw. Zo moeten er afspraken worden gemaakt over hoe laadpunten kunnen worden aangesloten en wie daarin welke investering neemt. 

Bij nieuwbouw en renovatie wordt in het document beschreven hoe er slim geïnvesteerd kan worden in laadpunten. “Het is vanuit laadbehoefte super fijn als niet meer iedereen een eigen plek heeft, ofwel elektrische auto’s bij elkaar staan. Je kunt dan in een deel van je garage, bijvoorbeeld de minst aantrekkelijke plekken ver van de ingang, laadpunten neerzetten. Huurders gaan dan alleen daar staan als ze moeten laden. Het idee dat iedereen zijn eigen laadpunt moet hebben is achterhaald: we delen ook benzinepompen met elkaar.”  

Verdienmodel

Naast de verbeterde efficiënte en brandveiligheid door het proactief investeren in laadpunten, zit er volgens Corpeleijn tevens een verdienmodel voor de woningcorporaties. “De stroom in een appartementencomplex is goedkoper dan de laadstroom op straat. Dus laden huurders liever op bij huis. Corporaties en VvE’s kunnen de investeringen terugverdienen; ofwel door een opslag op het stroomtarief, ofwel door meer geld te vragen voor parkeerplaatsen waar een laadinfrastructuur aanwezig zijn.”

Rol van de overheid

Naast aanbevelingen voor de woningcorporaties, gaat het rapport tot slot in op de rol van de overheid in de transitie naar elektrisch rijden. De regelgeving rondom corporaties en de laadinfrastructuur kan beter. Zo mogen corporaties vandaag de dag geen stroom leveren aan huurders van parkeerplaatsen die verder niet in het gebouw wonen en geen relatie hebben met de corporatie. Zij kunnen dus wél een parkeerplaats huren, maar mogen géén laadstroom afnemen. 

“Het wordt tijd dat het ministerie van BZK dit foutje even corrigeert. Toen de woningwet werd geschreven, had gewoon niemand aan deze situatie gedacht. Gelukkig betreft dit een kleine groep, en ik verwacht dat die groep in de praktijk ook gewoon bediend zal worden.”, besluit Corpeleijn.