Author profile picture

De wereldbevolking zal tegen 2050 naar verwachting de 10 miljard zal bereiken. Wetenschappers in Europa zetten technologie in om aan de groeiende vraag naar voedsel te voldoen. Wetenschappelijk instituut EPFL, Zwitserland, onderzocht de mogelijkheden en de nieuwste innovaties in een onlangs gepubliceerd rapport.

  • Verschillende soorten innovaties kunnen ons helpen om de wereldbevolking te voeden
  • Onder andere chemische verbindingen, robots en natuurlijke methoden zouden van pas kunnen komen.

Zoals het rapport vermeldt, ontwikkelen onderzoekers in Europa nieuwe benaderingen voor de hele productieketen, van zaadselectie, genbewerking, ontkieming en het kweken van gewassen (op velden, in kassen, bovengronds of op stedelijke daken) tot oogsten, verschepen, verwerken en verpakken. Wetenschappers onderzoeken ook hoe we planten beter kunnen verzorgen door een combinatie van chemische stoffen, robots en natuurlijke methoden. Sommige R&D-centra bestuderen zelfs manieren waarop we voedsel synthetisch kunnen verbouwen of door bestaande biologische processen zoals droge fermentatie te vernieuwen.

High-tech zaden

Een cruciaal aspect van deze landbouwrevolutie is de transformatie van zaadselectie en teeltmethoden. Hoewel moderne graanvariëteiten productief zijn, hebben ze vaak een lagere voedingswaarde dan hun oude tegenhangers. Dit heeft ertoe geleid dat onderzoekers een hernieuwde interesse hebben ontwikkeld in oude graanvariëteiten, die een waardevolle voedingsbron kunnen zijn. Tegelijkertijd stelt de vooruitgang in genbewerkingstechnologie wetenschappers in staat om meer winterharde gewassen te creëren die rijker zijn aan voedingsstoffen.

Deze aanpak belooft niet alleen een hogere voedingsopbrengst, maar heeft ook het voordeel dat de biodiversiteit behouden blijft. Door oude granen opnieuw te introduceren in de landbouwmix, kunnen we zorgen voor een gevarieerd aanbod van gewassen, wat cruciaal is voor de veerkracht van ons voedselsysteem in het licht de klimaatverandering.

Van intenstief naar duurzaam

Intensieve landbouw is weliswaar effectief in het produceren van grote hoeveelheden voedsel, maar verergert vaak de problemen van honger en verlies van biodiversiteit, aldus het rapport. Daarom is een verschuiving naar duurzamere landbouwmethoden noodzakelijk. Traditionele landbouwpraktijken, zoals vruchtwisseling en organische compostering, kunnen helpen de opbrengst te verhogen en tegelijkertijd koolstof vast te leggen, waardoor een tweeledig doel wordt gediend: de bevolking voeden en de klimaatverandering beperken.

Daarnaast worden nieuwe landbouwmethoden getest in verschillende initiatieven in Israël en Europa, waar wetenschappers en boeren samenkomen om te experimenteren met nieuwe technologieën en duurzame landbouwtechnieken.

Dieet vernieuwen en afval verminderen

Naast technologische en landbouwinnovaties vereist het aanpakken van het wereldwijde voedselvoorzieningsprobleem ook een holistische benadering die rekening houdt met onze eetgewoonten. Overmatige vleesconsumptie draagt niet alleen bij aan de wereldwijde uitstoot van koolstof, maar zet ook ons voedselvoorzieningssysteem onder druk. Daarom worden duurzame diëten, die een vermindering van de vleesconsumptie en een toename van plantaardig voedsel inhouden, gepromoot als een belangrijk onderdeel van de oplossing.

Daarnaast is het aanpakken van voedselverspilling een andere essentiële stap in de richting van een duurzamer voedselsysteem. Door voedselverspilling tegen te gaan, kunnen we ervoor zorgen dat een groter deel van het geproduceerde voedsel terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben en zo bijdragen aan het doel om in 2050 10 miljard mensen te voeden.