Pixabay
Author profile picture

Onderzoekers van het Radboudumc hebben ontdekt dat de tegenslagen die we doormaken, blijvende veranderingen in onze hersenen teweegbrengen en verband houden met angstklachten. Deze bevindingen kunnen mogelijk helpen voorspellen wie meer risico loopt op het ontwikkelen van psychiatrische aandoeningen.

  • Neurowetenschappers van Radboudumc onderzoeken de langdurige invloed van levensuitdagingen op hersenfunctie en de mogelijke relevantie ervan voor psychiatrische aandoeningen;
  • Het onderzoek, met 170 individuen met uitgebreide levensgegevens, onthult stabiele verbanden tussen tegenslagen en hersenpatronen;
  • Afwijkingen in deze patronen zijn gekoppeld aan symptomen van angst, cruciaal bij diverse psychiatrische stoornissen; de bevindingen wijzen op vroegtijdige identificatie en mogelijkheden voor effectievere behandeling.

De impact van tegenslagen op de hersenstructuur

Van invloeden zoals het roken van de moeder tijdens de zwangerschap, complicaties bij de geboorte, mishandeling of het ervaren van een groot ongeval is bekend dat ze een negatieve impact hebben op de ontwikkeling van een individu. Deze factoren, gecategoriseerd als ‘tegenslagen’, hebben een blijvende invloed op de hersenstructuur, zo blijkt uit onderzoek van het Radboudumc.

Om de effecten van deze tegenslagen op de hersenstructuur te bestuderen, werden hersenscans uitgevoerd bij de deelnemers op twee verschillende leeftijden: 25 jaar en 33 jaar. Het doel was om te ontdekken of de veranderingen in de hersenstructuur – veroorzaakt door ervaren tegenslagen – over de tijd consistent bleven.

De rol van kunstmatige intelligentie in het ontdekken van patronen

Onderzoeker Nathalie Holz legt uit dat kunstmatige intelligentie werd ingezet om de verbanden tussen de ervaren tegenslagen en de patronen in de hersenen te identificeren. “De verbanden kwamen heel duidelijk naar voren”, zegt Holz. “En deze verbanden zijn heel stabiel. We vonden ze namelijk op beide leeftijden. Door deze bevindingen kunnen we nu voorspellen hoe de hersenen reageren op tegenslagen.”

Deze bevindingen onderstrepen het idee dat onze ervaringen, vooral de negatieve, onze hersenen blijvend kunnen vormgeven. De permanente effecten van deze ervaringen zijn zichtbaar in de structuur van onze hersenen, zelfs jaren na de gebeurtenis.

Angstklachten en het risico op psychiatrische aandoeningen

Onderzoeksleider André Marquand wijst op het verband tussen deze hersenpatronen en angstklachten. “We hebben in kaart gebracht hoe de hersenen normaal gesproken reageren op tegenslagen. Daarom kunnen we ook vaststellen wanneer die reactie afwijkend is. En we zagen dat zo’n afwijkend patroon verband hield met angstklachten.”

Angstklachten spelen een centrale rol bij veel psychiatrische aandoeningen. De connectie tussen deze klachten en de hersenpatronen die door tegenslagen worden veroorzaakt, suggereert dat individuen die veel tegenslagen hebben ervaren mogelijk een hoger risico lopen op het ontwikkelen van psychiatrische aandoeningen.

Toekomstige toepassingen van de onderzoeksbevindingen

De bevindingen van dit onderzoek kunnen mogelijk bijdragen aan het vroegtijdig opsporen van psychiatrische aandoeningen. Door de hersenpatronen die verband houden met tegenslagen te identificeren, kunnen zorgverleners mogelijk eerder ingrijpen en een effectieve behandeling bieden.

Desondanks benadrukt Marquand dat er nog meer onderzoek nodig is. De huidige methoden worden nu toegepast op een groep patiënten met psychiatrische aandoeningen om te bepalen hoe groot de voorspellende waarde werkelijk is. De implicaties van dit onderzoek zijn veelbelovend, maar om de volledige potentie van deze bevindingen te realiseren, is verdere verificatie noodzakelijk.