aortic aneurysm, AI-generated image.
Author profile picture

Wereldwijd worden jaarlijks meer dan 150.000 patiënten behandeld voor slagader-uitstulpingen of -verwijdingen. Ruim 10 procent van alle eerder met stents behandelde uitstulpingen kennen lekkages en een verdere groei van het aneurysma. Hiervoor bestaan op dit moment geen effectieve behandeling. 

TripleMed wil daar verandering in aanbrengen. Deze Geleense medische start-up richt zich op het verbeteren van de behandeling van aorta-aneurysma’s, zoals de uitstulpingen officieel heten. Een consortium van bestaande en nieuwe investeerders heeft ruim twee miljoen euro ingebracht om de klinische studies die nodig zijn voor een CE-markering en marktintroductie mogelijk te maken. Streven is om CE markering begin 2025 te behalen. LIOF investeerde eerder vanuit het Limburg Business Development Fund (LBDF) en nam nu aandeel in het bedrijf middels het Participatiefonds. Bestaande aandeelhouder Brightlands Venture Partners investeerde opnieuw in TripleMed vanuit hun Chemelot Ventures fund.

Wat is een aorta-aneurysma?

Een aorta-aneurysma is een abnormale uitstulping of verwijding in de aortawand, de grootste slagader in het menselijk lichaam die bloed vanuit het hart naar de rest van het lichaam vervoert. Deze uitstulping kan ontstaan door zwakte in de wand van de aorta, wat ertoe kan leiden dat het getroffen gebied uitrekt en opzwelt. Aneurysma’s kunnen overal in de aorta ontstaan, maar ze komen het meest voor in de buikaorta (abdominaal aorta-aneurysma) en de thoracale aorta die door de borst loopt (thoracaal aorta-aneurysma).
De grootte en snelheid waarmee een aorta-aneurysma groeit, kunnen variëren. Kleine aneurysma’s kunnen stabiel blijven en weinig tot geen symptomen veroorzaken, terwijl grotere aneurysma’s kunnen leiden tot ernstige complicaties zoals scheuren of dissectie (waarbij de binnenlaag van de aorta scheurt, wat leidt tot bloeding binnen de wandlagen). Een gescheurd aneurysma is een levensbedreigende situatie die onmiddellijke medische aandacht vereist.
De exacte oorzaak van aorta-aneurysma’s is niet altijd duidelijk, maar verschillende factoren kunnen het risico verhogen, waaronder roken, hoge bloeddruk, erfelijke aandoeningen, leeftijd, en atherosclerose (aderverkalking).
Symptomen kunnen variëren afhankelijk van de locatie en grootte van het aneurysma en kunnen onder meer bestaan uit pijn in de rug, borst, buik, en tussen de schouderbladen, alsook een kloppend gevoel in de buik. Veel aorta-aneurysma’s worden echter per toeval ontdekt tijdens onderzoeken voor andere aandoeningen, aangezien kleinere aneurysma’s vaak geen symptomen veroorzaken.
De behandeling van aorta-aneurysma’s kan variëren van regelmatige monitoring om de groei in de gaten te houden tot chirurgische ingrepen om het aneurysma te repareren en te voorkomen dat het scheurt. De keuze van de behandeling hangt af van verschillende factoren, waaronder de grootte en locatie van het aneurysma, de aanwezigheid van symptomen, en de algehele gezondheid van de patiënt.

Lenn Houbiers, investment manager bij LIOF: “De TripleMed oplossing zorgt op termijn voor een efficiëntere aanpak van aorta-aneurysma’s, een betere kwaliteit van leven en lagere zorgkosten. Hiermee levert TripleMed een belangrijke bijdrage aan de gezondheidstransitie, een van de transities waar LIOF sterk op inzet.”

Oplossingen in ontwikkeling

TripleMed voert momenteel klinische studies uit bij een aantal ziekenhuizen in Nederland en België om AneuFix Endoleak Repair (het verhelpen van een lekkage ná een aneurysma operatie) en AneuFill Prophylactic Sac Filling (preventief inbrengen van een polymeer om lekkages te voorkomen) te valideren. Het AneuFix/AneuFill concept is een 2-componenten polymeer in een spuit. Bij het inbrengen worden de 2 componenten gemengd en harden vervolgens uit tot een elastisch blijvend implantaat in het aneurysma.

© TripleMed
© TripleMed

In 2020 zijn de klinische studies gestart, tot op heden zijn 33 patiënten behandeld. De tussentijdse resultaten van de klinische studie zijn positief, bij 89% van de patiënten blijft de lekkage langdurig gestopt. Eind 2024 hoopt de onderneming 57 patiënten te hebben behandeld en daarmee de klinische studie te hebben afgerond zodat de CE-markering voor AneuFix verkregen kan worden, gevolgd in 2026 door de CE-markering voor Aneufill.

“We zijn blij met de nieuwe financiële injectie die het mogelijk maakt ons onderzoek voort te zetten en te komen tot de certificering die nodig is voor de marktintroductie van beide producten” aldus Tjeerd Homsma, CEO van TripleMed.