Extra onderzoek naar Financiën gemeente Eindhoven

De Rekenkamercommissie van de gemeenteraad in Eindhoven start een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de gemeentelijke reserves. Dit vanwege de actualiteit, de maatschappelijke […]