Werk, bijstand en participatie in Eindhoven (1)

Sinds januari is de WWB (Wet Werk en Bijstand), de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) en een deel van de WAJONG gedecentraliseerd naar de gemeenten onder de nieuwe participatiewet. […]