©IO
Author profile picture

Het aantal Eindhovenaren met een ww-uitkering is in het tweede kwart van dit jaar (april tot en met juni) gedaald. Die positieve lijn was niet zichtbaar bij de bijstandsgerechtigden (uitkeringen op basis van de participatiewet). In beide trends volgt Eindhoven de landelijke ontwikkelingen.

Landelijk waren er 24.000 minder werklozen in juni ten opzichte van maart. Dit is terug te zien aan het dalende aantal WW uitkeringen in Eindhoven: een daling met 119 mensen: van 6269 naar 6090. Door seizoensinvloeden is het aantal ww uitkeringen het sterkst afgenomen in de sectoren landbouw, uitzendbedrijven en bouwnijverheid. In de sector onderwijs nam het aantal uitkeringen juist toe. Het percentage beëindigde ww uitkeringen in het eerste half jaar 2016 ten opzichte van 2015 ligt in Zuidoost-Brabant boven het landelijk gemiddelde.

Het aantal bijstandsuitkeringen (Participatiewet) is het eerste half jaar iedere maand toegenomen. Begin januari lag dat aantal op 6502, begin april op 6639, eind juni was dat al opgelopen tot 6867. Cijfers van het CBS laten zien dat er landelijk in deze periode ook sprake is van een stijging. Het herstel van de arbeidsmarkt werkt langzamer door op het bestand aan bijstandsuitkeringen.

Voor 2016 is de doelstelling neergelegd om 1200 mensen met een uitkering in de participatiewet te laten uitstromen naar werk en daardoor dus ook 1200 uitkeringen te beëindigen. Het zal nog een hele klus worden om dat te halen, want op de helft van het jaar is nog geen kwart van die doelstelling (22,7%) behaald. De uitsrtoom in het tweede kwartaal was bovendien een stuk lager dan in het eerste kwart van dit jaar.

Omdat vooral de groepen jongeren en 55-plussers achterblijven, worden ook de specifieke projecten om daar verandering in aan te brengen meer dan gemiddeld op deze twee groepen gericht. Binnenkort op E52 een artikel over het project-Gascogne.