Author profile picture

Voor het eerst lijkt de economische voorspoed ook zijn effect te hebben op de Eindhovense bijstandscijfers. Sinds mei van dit jaar daalt het aantal Eindhovenaren in de participatiewet (de vroegere bijstandswet). De daling van het aantal ww-uitkeringen was al eerder ingezet en zet nu ook sterk door.

Zie ook: economie Eindhoven groeit 4,6%

Na een hoogtepunt in mei (7171 Eindhovenaren in de bijstand) is dat aantal in augustus met 7065 zo’n 1,5% lager. Het aantal mensen met een ww-uitkering daalt al sinds januari 2016, toen deze met 6391 mensen op een hoogtepunt stond. Sinds die tijd is dat aantal met 19% gedaald tot 5168 in juli van dit jaar. De cijfers van juli en augustus zijn nog niet bekend, maar de verwachting is dat de daling alleen nog maar verder is gegaan.

De uitstroom uit de bijstand is bij alle leeftijdscategorieën hoger dan de instroom, behalve bij jongeren onder de 27 jaar. Hier is de instroom beduidend hoger dan de uitstroom. Dit is des te opvallender omdat bij de WW juist een afname van het aantal jongeren te zien is. Om die reden gaat de gemeente de komende tijd extra inzetten op jongeren die nu in de bijstand zitten.

In de toelichting aan de gemeenteraad schrijft verantwoordelijk wethouder Staf Depla (economische zaken) dat er nog steeds een mismatch is tussen vraag en aanbod. “Helaas blijkt nog steeds dat veel vacatures niet of zeer lastig vervulbaar te zijn door uitkeringsgerechtigden. We werken aan een scholingsoffensief om deze mismatch tegen te gaan. Zo zijn we gestart met de inventarisatie van het bestaande scholingsaanbod in relatie tot de vraag vanuit de werkgevers.”

Een onderdeel daarvan zijn korte scholingsmogelijkheden voor bepaalde vaardigheden die in concrete situaties een match op een vacature kunnen opleveren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het halen van een rijbewijs.

De daling van het aantal mensen in bijstand en ww is van grote invloed op de gemeentekas. Wanneer meer mensen participeren op de arbeidsmarkt, vallen minder mensen terug op een uitkering en vermindert dit de druk op de gemeentebegroting. Maar volgens Depla gaat het om meer dan dat: “Door participatie op de arbeidsmarkt kunnen mensen economisch zelfstandig zijn. Maar werk is meer. Het hebben van collega’s. Gemist worden als je er niet bent. Zingeving en trots. Maar het dient ook een breder belang. Immers veel werkgevers hebben mensen nodig. Er zijn vacatures die moeilijk vervuld worden.”

Werkloosheid

Het aantal mensen in ww en bijstand zegt niet alles over de officiële werkloosheidscijfers. Het CBS houdt die verschuivingen voor heel Nederland bij. Hier, in procenten van de beroepsbevolking, de gegevens voor Eindhoven sinds 2003: