Weinig animo voor de regelluwe zone

In het eerste gebied in de binnenstad dat aanspraak mag maken op ondernemerschap met minder regels, de Smalle Haven, is vooralsnog weinig animo voor deze […]