Author profile picture

In het eerste gebied in de binnenstad dat aanspraak mag maken op ondernemerschap met minder regels, de Smalle Haven, is vooralsnog weinig animo voor deze vernieuwing te bespeuren. “Het heeft partijen aan het denken gezet maar heeft nog niet geleid tot directe acties of concrete verzoeken”, schrijft wethouder Jakob Wedemeijer in een brief aan de gemeenteraad.

Naar aanleiding van de detailhandelsnota heeft het college de vraag uitgezet onder ondernemers, wie voor een pilot voor een regelluwe zone in aanmerking wil komen. De gemeente neemt hierin een faciliterende rol.

Wedemeijer: “Ter verduidelijking: regelluwe zones moeten door ondernemers en bewoners samen worden ingericht en het blijft daarbij van belang om oog te houden voor landelijke wetgeving en een mogelijk te ongelijk speelveld ten opzichte van andere ondernemers in de gemeente. Het kan bijvoorbeeld dus niet zo zijn dat de leeftijdsgrens voor het schenken van alcohol wordt aangepast in het kader van een pilot regelluwe zone.”

Bij ondernemersvereniging VME van de Markt is inmiddels ook de optie voor een regelluwe zone aangeboden. “Naar aanleiding daarvan denkt de VME na over de mogelijkheden die een pilot kan bieden met betrekking tot flexibiliteit bij het organiseren van evenementen. In de reguliere overleggen met de diverse ondernemersverenigingen blijven we het thema onder de aandacht brengen.”