2018: Matthijs Schippers (Smartmatic), Jeroen van den Hurk (VDL)
Author profile picture

Eindhovens burgemeester John Jorritsma pleit al enige tijd voor een pilot met elektronisch stemmen in de regio, onder meer in het FD. In zijn pleidooi noemt Jorritsma VDL als bedrijf dat een oplossing heeft. VDL besloot daarop te laten zien hoe zij denken dat elektronisch stemmen kan werken.

Samen met Smartmatic heeft VDL een systeem ontwikkeld waarvan ze claimen dat het veilig is en het stemgeheim goed bewaakt. Dit systeem is bij VDL Industrial Modules in Helmond getoond.

Opvallend is dat het niet gaat om een stemcomputer. Het door Smartmatic bedachte systeem bestaat uit twee elementen; een stemprinter en een stemmenteller. De kiezer kiest op een groot touchscreen de kandidaat van zijn of haar keuze. Deze keuze wordt door de stemprinter uitgeprint. Deze print is gewoon leesbaar en dus controleerbaar voor de kiezer. De kiezer stemt pas daadwerkelijk door het in de stembus werpen van deze print. Elke stem staat dus gewoon op papier.


Demonstratie van de stemprinter. Studio040 Youtube

Als het stembureau sluit worden de stemmen uit de bus gehaald, op een stapel gelegd en in de telmachine gestopt. Deze scant elke stem en print op elke stem een uniek volgnummer. Omdat de stemmen op papier staan kan er indien gewenst met de hand worden nageteld. Omdat de stemmen bij het tellen worden genummerd kan er ook een steekproef worden gehouden.

In de Filipijnen worden met deze technologie levens gespaard, omdat stemmen sneller gaat is er minder lang een machtsvacuüm en blijven rellen uit.Matthijs Schippers, Smartmatic

Omdat er bij dit proces minder mensen nodig zijn worden er volgens Matthijs Schippers, hoofd ontwikkeling van Smartmatic, ook minder fouten gemaakt. Hij schat in dat de kosten van het organiseren van verkiezingen met dit systeem vergelijkbaar zijn met de huidige kosten. Er moet natuurlijk geïnvesteerd worden in apparatuur, maar daar tegenover staat de besparing in tijd en mensen.

De controleerbaarheid is het grote verschil met de oude stemcomputers.Bij de stemcomputer die tot 2009 in gebruik was ging het om één systeem waarop gestemd en geteld werd. Dit had als nadeel dat het systeem niet door leken was te controleren.

Smartmatic en VDL willen natuurlijk graag deze technologie in Nederland inzetten. Smartmatic is ’s werelds grootste ontwikkelaar, leverancier en dienstverlener van elektronische verkiezingstechnologie. Ze leveren ondermeer in België, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Het getoonde systeem is wel specifiek voor Nederland ontwikkeld. De Nederlandse verkiezingen met een grote hoeveelheid aan partijen en kandidaten zorgen dat er ondermeer een groter scherm nodig is om alle benodigde informatie te tonen.

De Smartmatic stemprinter