Author profile picture

We4Sea helpt charteraars en eigenaren met het verminderen van brandstofverbruik en emissies van hun schepen, zonder installatie van sensoren aan boord. Met behulp van big data kan de winst in deze energie-intensieve sector groot zijn. Zeker nu de brandstofkosten fors toenemen.

CEO Dan Veen licht de activiteiten toe.

Wat was de motivatie om het bedrijf te beginnen?

Medeoprichter Michiel Katgert en ik hebben een passie voor scheepvaart. De keerzijde van deze mooie en wereldwijde industrie is de relatief grote impact op het milieu. Door de grote hoeveelheden zware stookolie die dagelijks wordt gebruikt, heeft scheepvaart een grote impact op het milieu. We willen met onze kennis bijdragen aan het verbeteren van de schepen, door de brandstofefficiëntie sterk te verbeteren. Door onderzoek bij TNO, waar we hebben gewerkt, is het idee ontstaan om rederijen en charteraars te helpen met het verminderen van emissies van hun schepen.

Wat zijn de activiteiten?

Negentig procent van alle goederen wereldwijd wordt per schip vervoerd. In de maritieme sector worden enorme hoeveelheden brandstof verbruikt, tot honderdduizend liter per dag per schip. Door nieuwe regelgeving, gericht op het terugbrengen van emissies, nemen de brandstofkosten vanaf 1 januari volgend jaar tot vijftig procent toe. Reders zoeken daarom naar bestaande of nieuwe technieken, gericht op het monitoren van brandstofverbruik en -besparing. De aanschaf en installatie van sensoren is echter duur, en de onzekerheden groot. Tot op heden wordt in de maritieme sector zeer beperkt gebruik gemaakt van data-analyse om te voorspellen wat het verbruik is in combinatie met de nieuwe technische maatregelen of technologieën.
We4Sea helpt scheepseigenaren met het monitoren en verminderen van brandstofverbruik. Door gebruik te maken van big data en simulatiemodellen, kan We4Sea zonder installatie van sensoren een accuraat en real-time inzicht geven in brandstofverbruik, en manieren om deze te verbeteren.

De data geven inzichten in waar winst valt te behalen.  Er zijn twee gebieden waarop je maatregelen kunt nemen: operationeel en technisch.

We kunnen operationeel een eco-speed adviseren, die op basis van scheepstype en weersvoorspelling adviseert welke snelheid het laagste brandstofverbruik geeft. Dit kan tien procent schelen in verbruik.

Een andere veel voorkomende oorzaak is dat het schip anders gebruikt wordt dan het ontwerp. Bijna alle schepen die wij monitoren varen niet zoals ze zijn ontworpen. Een schip behaalt bijvoorbeeld niet de hoge snelheid waarvoor het is gebouwd. Als dat blijvend is, kun je de schroef, motor of romp aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid.  Dit kan vaak vijf tot tien procent reductie in verbruik schelen.

Wat is het verschil met vergelijkbare bedrijven, waarin proberen jullie onderscheidend te zijn?

We4Sea heeft een unieke technologie, waarbij we geen sensoren hoeven te installeren om toch al een accuraat beeld te geven over de performance van schepen. Het installeren van sensoren op schepen is vaak lastig, omdat het schip in een haven moet zijn en dan enkele dagen tot weken niet gebruikt kan worden. Daarnaast is onderhoud en kalibratie nodig, en bij defecten valt de data-voorziening meteen uit.
De technologie van We4Sea gebruikt een slimme combinaties diverse databronnen, zoals satellietdata, positiedata van schepen, weergegevens, en technische gegevens van het schip om een simulatiemode, Digital Twin, te laten berekenen wat het verbruik van het schip moet zijn op dat moment.
Hierdoor ontstaat een real-time, en accuraat beeld van het gebruik van het schip. Deze berekening wordt geregeld, vaak een keer per dag, geverifieerd met de data van het schip over brandstofverbruik en snelheid. Verschillen tussen theoretisch en gerapporteerd verbruik duiden vaak op inefficiënties, die aangepakt kunnen worden.
Door deze wijze van monitoren kan tegen lage investeringskosten een schip gemonitord worden, en na analyse van de data concrete besparingsmaatregelen worden voorgesteld.

De oprichters van We4sea zijn Michiel Katgert (CTO, links) en Dan Veen (CEO, rechts)

Hoe zijn de reacties?

De reacties zijn positief. Met name de hoge accuraatheid van de data-analyses en voorspellingen over brandstofverbruik worden positief ontvangen

Welk obstakel zijn jullie tegen gekomen?

Het grootste probleem is de snelheid van acceptatie in de industrie van deze technologie. Veel scheepvaartbedrijven zijn beperkt in hun kennis van data-analyse, waardoor implementatie en acceptatie van de technologie langzaam verloopt. Door de internationalisatie is de beslisvorming over toepassing van de technologie ook vaak verdeeld over verschillende bedrijven met elk hun eigen rol: scheepseigenaar, technisch manager, charteraar, eindklant. Veelal is de scheepseigenaar niet degene die de brandstof betaalt en heeft de charteraar, die de brandstofrekening krijgt, geen langetermijncontracten met de eigenaar.

Wat was tot nu toe het hoogtepunt voor We4Sea?

Er zijn diverse hoogtepunten te noemen. Zoals de eerste versie (MVP) van ons platform online in november 2016, het sluiten van de eerste commerciële contracten met klanten en de positieve reacties van sommige klanten.

Wat gebeurt er het komend jaar?

In januari 2020 gaat nieuwe regelgeving van kracht, waardoor brandstofkosten van charteraars een kwart tot de helft hoger wordt. We verwachten toenemende belangstelling voor brandstofmonitoring en brandstofefficiëntie. Eind november 2019 lanceren we een nieuwe module die charteraars hier direct inzicht in geeft, we hebben hier hoge verwachtingen van.

Waar staat We4Sea over vijf jaar?

We hebben dan een miljoen ton CO2 bespaard in de scheepvaart, vergelijkbaar met de jaarlijkse emissie van 300.000 auto’s.

Geïnteresseerd in start-ups? Lees hier alle artikelen uit onze serie.