Semilla met unit van afvalwater tot bruikbaar water @Semilla
Author profile picture

Semilla probeert sanitair afvalwater te benutten. Het trekt vooral dankzij aanwezigheid op festivals met mobiele waterzuiveringsunits de aandacht met het verhaal dat urine zelfs drinkwater kan opleveren. Maar voorlopig is de inzet op spoelwater voor wc’s of meststoffen als hergebruik.

CEO van de netwerkorganisatie Peter Scheer licht toe hoe vernieuwend en veelbelovend zijn onderneming is.

Wat was de reden Semilla te beginnen?

Op de Hogere Agrarische School in Den Bosch zagen we beelden van mensen die op een hoop gedreven zich moesten zien te redden in een noodsituatie, afgesloten van de wereld. Daar wilden we wat aan doen. Ik werkte voor de Europese ruimtevaartorganisatie European Space Agency en kwam toen op het idee de bij een ruimtereis gebruikte technieken te gebruiken om zelfvoorzienend te zijn. Zodat je het kan toepassen in vluchtelingenkampen.

Wat zijn de activiteiten?

Algemeen kan je het omschrijven als decentrale afvalwaterzuivering. De Semilla modules vormen een gesloten afvalwatersysteem, dat geavanceerde ruimtevaarttechnologie inzet om sanitair afvalwater om te zetten in schoon water en voedingstoffen voor voedselproductie. Gebruikt water wordt met behulp van onder andere fijnmazige filtratie en Uv-straling weer geschikt voor hergebruik.

We leveren zowel voor tijdelijke, semipermanent als permanente situaties. Dus voor festivals, in hulpomstandigheden of gebouwen.

Waarin onderscheidt Semilla zich van andere ondernemingen?

We zijn heel praktisch, gericht op toepassing. Semilla werkt waterneutraal, rioleringsloos en beheerst de hele keten van afvalwater tot hergebruik, terwijl anderen alleen een onderdeel doen.

Peter Scheer van Semilla: inzetten voor schoon en goed water @ Semilla

Hoe zijn de reacties?

Veelbelovend. Wel vragen mensen zich af of het mogelijk is wat we doen, vinden ze het apart. Maar zowel particulier als overheid beseffen daardoor dat we nu verkeerd bezig zijn, dat we zuiniger om moeten gaan met water. Zelfs waterschappen tonen belangstelling, want een lokale oplossing ontlast centrale zuivering.

Wat is een obstakel tot nu toe?

Zo goed als het op festivals gaat met testen en blijvend gebruik zo moeilijk zijn de oplossingen van ons toe te passen voor noodhulp. Dat heeft te maken met hoe die hulp is georganiseerd. Het is lastig te bepalen wie waarvoor verantwoordelijk is. Wie is de opdrachtnemer, wie financiert? Bij vluchtelingenkampen kan je te maken krijgen met vijf partijen.

Wat staat er op stapel voor komend jaar?

Heel veel. We gaan bijvoorbeeld op festivals 90% van het afvalwater hergebruiken voor spoelen van toiletten en 10% als meststof. Of we werken mee in Oost-Nederland aan een project om er waterneutraal en rioolloos te werken.

Waar staat Semilla over vijf jaar?

We dragen bij aan schoon en goed water voor ontwikkelingslanden volgens het zesde Sustainable Development Goal, maar ook het tweede: honger. We gaan ons gesloten watersysteem -closed loop- ook wegzetten in afgelegen gebieden, waardoor per keer tot een aantal van 10 -tot 20.000 mensen zelfvoorzienend worden.

 

Meer lezen over start-ups? Hier lees je alle afleveringen uit onze serie.