Founder Phytoprove: Dr. Thomas Berberich (left) und Dipl-Biol. Daniel Weber (right) ©Science4Life
Author profile picture

Te droog, overbemest of is alles in orde? Verkeerde verzorging kan planten doden. Dat kan de hobbytuinier vast wel aan, maar in de landbouw veroorzaakt het snel grote schade. En dat kan weer desastreuze gevolgen hebben op het milieu. Om zowel particulieren als professionals in staat te stellen om op elk moment informatie te verkrijgen over de gezondheidstoestand van hun planten, hebben de oprichters van Phytoprove, Daniel Weber en Thomas Berberich, een handig apparaat ontwikkeld dat snel de kunstmest- en watertoestand van planten kan meten. Het model gaat nu in serieproductie. De twee plantenfysiologen zijn ervan overtuigd dat dit praktische apparaat een belangrijke bijdrage zal leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN.

Daniel Weber, oprichter en algemeen directeur, en Thomas Berberich, oprichter en laboratoriummanager van Phytoprove in een interview voor onze Start-up of the day serie.

Hoe kwamen jullie op het idee om Phytoprove op te richten?

Na meer dan 10 jaar gezamenlijk onderzoek om planten aan te passen aan extreme omstandigheden zoals hitte, kou, droogte en tekorten aan voedingsstoffen, kwamen we op het idee om op basis van laboratoriummetingen apparaten te ontwikkelen die iedereen kan gebruiken om de bemesting en de watertoestand van planten te controleren. De resultaten verschijnen in een app op de smartphone, die tegenwoordig vrijwel iedereen bezit.

Wat zijn de speciale toepassingsgebieden van jullie product?

Zowel professionele groentetelers, hoveniers en groenvoorzieningskantoren als particuliere gebruikers zoals hobby- en gemeenschapstuiniers, met als sleutelbegrip “Urban Gardening”, kunnen onze apparaten gebruiken om snel en eenvoudig de gezondheid en de aanvoerstatus van hun planten te controleren.

Is er al iets wat hier op lijkt, of wat maakt jullie product dan zo bijzonder?

Tot nu toe bestaat er nog niet zo’n apparaat. Het bijzondere aan ons systeem is dat het makkelijk te gebruiken is, planten ongedeerd blijven, het meten slechts een seconde in beslag neemt en onafhankelijk is van de plantensoort die gemeten wordt. We willen het hier nog niet meteen over de prijs hebben, maar het zal betaalbaar zijn voor iedereen die interesse heeft.

Wat is de grootste hindernis die jullie hebben moeten overwinnen?

De grootste hindernis is en blijft het financieren in het begin. Onze ervaring is dat er in Duitsland geen echt risicokapitaal bestaat voor start-ups in de beginfase. Het gehele proces is erg moeizaam.

Was er ooit een moment dat jullie wilden opgeven?

Het is nog niet zo lang geleden dat we erachter kwamen dat we gefinancierd zouden kunnen worden als we omzet konden genereren en aantonen. Maar hoe kun je omzet genereren als je eerst geld nodig hebt om een serie van een prototype te produceren?

En wat was het mooiste moment sinds jullie oprichting?

Uiteraard toen we met ons businessplan in de top vijf van de Science4Life Venture Cup terechtkwamen en op de tweede plaats eindigden. De samenwerking met het Science4Life-team, de coaches en de gesprekken met de andere oprichtingsteams waren zeer waardevol en motiverend voor ons.

Wat kunnen we de komende jaren van jullie verwachten?

We zien enorme mogelijkheden in precisielandbouw, dus werken we aan de verdere ontwikkeling van de methode en apparatuur om deze te verwerken in een meettoestel voor landbouwmachines.

Wat is jullie dagelijkse drijfveer?

We werken beiden erg graag samen om ons bedrijf verder te ontwikkelen. Dat alleen al is genoeg om ons iedere dag weer te motiveren!

Wat is jullie visie: waar zien jullie het bedrijf over vijf jaar?

Over vijf jaar willen we wereldwijd vertegenwoordigd zijn in de markt. Ons product, dat verder ontwikkeld is voor de precisielandbouw, moet ook verkrijgbaar zijn. Dat betekent natuurlijk dat we tegen die tijd ons team zullen hebben uitgebreid met minstens vijf medewerkers.

“Met onze aanpak voor de vroegtijdige diagnose van planten willen we niet alleen ons bedrijf Phytoprove laten groeien, maar ook een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. Nauwkeurige, op de behoeften afgestemde bemesting en bewatering, gebaseerd op de evaluatie van de daadwerkelijke toestand van de planten, stelt de gebruikers niet alleen in staat om hun gewassen voordeliger te beheren, maar draagt ook concreet bij aan de preventie van milieuschadelijke en grondstofverspillende overbemesting, aan het beschermen van de waterreserves, aan de bescherming van de biodiversiteit van het grondwater en de bodem en, rekening houdend met de uitdagingen van de mondiale veranderingen, aan een duurzamere en meer toekomstgerichte landbouw.”

ACHTERGROND

Oprichters: Daniel Weber is een afgestudeerde bioloog en detailhandelaar. Gedurende vijf jaar was hij directeur van een textielhandelsbedrijf (GmbH) en een reizende verkoper. Als medewerker in onderzoeksprojecten heeft hij meer dan tien jaar ervaring in de biofysische registratie en evaluatie van prestatieparameters en de stressfysiologie van planten. Tot 2017 leidde hij ook zijn bedrijf DW-Biomonitoring, dat gespecialiseerd is in contractonderzoek en -advies, op freelance basis.

Thomas Berberich staat sinds 2010 aan het hoofd van het moleculair-biologische laboratoriumcentrum van het Senckenberg Biodiversiteits- en Klimaatonderzoekscentrum (SBiK-F). Hij is gepromoveerd in de biologie, heeft zich gespecialiseerd in plantkunde en doet onderzoek op het gebied van de moleculaire plantenfysiologie. Hij brengt zijn internationale ervaring als projectmanager in en heeft de wetenschappelijke leiding van het bedrijf overgenomen.

Oprichtingsjaar: 2019

Financiering: nog open, momenteel bestaand uit eigen budget voor prototype-ontwikkeling

Aantal werknemers: Op dit moment de twee oprichters, vanaf januari 2020 komt er nog een medewerker bij.

Ben je geïnteresseerd in start-ups? Een overzicht van al onze artikelen over dit onderwerp vind je hier.