@Pixabay
Author profile picture

Wat doe je met opgewekte stroom uit je eigen installatie die je zelf niet nodig hebt? Heel simpel: verkoop het aan je buren. En als je niet de ruimte of het geld hebt om je eigen individuele groene elektriciteitscentrale te bouwen, kun je gewoon je krachten bundelen met andere mensen uit de regio. Samen bouw je dan een eigen centrale voor de opwekking van duurzame energie. Zoals bijvoorbeeld het zonne-energiepark in Saksen-Anhalt.

Het werd als onhaalbaar werd afgedaan.Toch heeft de Hamburgse start-up ‘enyway‘ ondanks die onheilsprofetieën het voor elkaar gekregen.  Een gedemocratiseerde elektriciteitsvoorziening, onafhankelijk van grote bedrijven. Waarbij eveneens het leveren van een bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en het vasthouden aan de 2-gradengrens centraal staat. Innovation Origins sprak met Varena Junge, die samen met Heiko von Tschischwitz en Andreas Rieckhoff de gedemocratiseerde stroomproducent ‘enyway’ oprichtte.

Co-Founder Enyway: Varena Junge @Enyway

Wat is nu eigenlijk ‘enyway’?

Wij zijn een innovatief platform voor groene energie. We hebben toch in de vrij logge Duitse energiemarkt het een en ander in gang gezet. Bijvoorbeeld met ons bemiddelingsplatform voor zelf opgewekte elektriciteit, of met de bouw van de eerste zonne-energieinstallatie die zonder subsidies door een ‘community’ werd gefinancierd.

Wie is klant en wie producent? En hoe kun je je hiervoor opgeven? 

Iedereen die in Duitsland stroom afneemt, kan klant worden. Je kunt via ons platform je persoonlijke elektriciteitsproducent uitzoeken. Deze producenten zijn particulieren die zelf duurzame energie opwekken. Zij kunnen op ons platform die stroom direct aan de consument verkopen.

Afgelopen jaar hebben jullie een grote publiciteitscampagne gehouden. Wat was daarvan het resultaat? 

We hebben toen het product ‘enyway change’ gelanceerd. We wilden zoveel mogelijk mensen interesseren in de bouw van een private zonnecentrale waarvan ze hun stroom konden betrekken, Dat is gelukt. De installatie staat in de deelstaat Saksen-Anhalt en levert sinds deze herfst stroom aan het net. Naast dit project hebben we nog andere onconventionele plannen in de la liggen. Daar willen we er komend jaar een of twee van uitrollen. Alles draait om het eenvoudig en effectief aanpakken van de klimaatcrisis. Dus het blijft spannend.

In hoeverre staan de grote stroomproducenten jullie in de weg? Of zijn er andere hobbels te nemen? 

We zijn met ons energieplatform een compleet nieuwe weg ingeslagen. Een weg waarvan de branche beweerde dat zoiets ‘totaal onmogelijk’ was. We hebben met het succes van ons platform het tegendeel bewezen. Nieuwe wegen inslaan betekent vaak dat het over bergen en dalen gaat. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Maar het loont wel. Het was voor ons ook steeds een uitdaging om in de publieke belangstelling te komen. Wij beschikken maar over een fractie van het marketingbudget dat gevestigde stroomaanbieders hebben. We moeten daarom onze consumenten overtuigen met onze producten en een creatieve communicatie.

Wat hebben jullie nu al bereikt?

Met enyway power en change hebben we bewezen dat het mogelijk is de starre structuren van de energiemarkt te doorbreken.  We stellen altijd de mens centraal. We willen met elkaar grote projecten aanpakken en realiseren. onder het motto: ‘doen in plaats van praten’.

Wat is jullie visie op de toekomst?

Onze visie is het behalen van de klimaatdoelstellingen en de 2-gradengrens. Dat moet het belangrijkste doel zijn voor alle generaties. Daar willen wij graag een beslissende bijdrage aan leveren. Met slimme producten die zoveel mogelijk mensen helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen of te neutraliseren. Onze ‘big picture’ is een wereldwijde klimaatneutraliteit. Aan dat ‘plaatje’ valt nog heel wat de schilderen. Wij leveren daarvoor de verf en de penselen.

Hebben jullie nog tips voor andere startende ondernemers?

Laat je niet ontmoedigen als de weg naar je doel niet over rozen gaat. Verlies je focus niet, zelfs niet als je het gevoel hebt dat je 100 ideeën en allemaal losse eindjes hebt. Omring jezelf met een team waarop je kunt vertrouwen en dat met jou dezelfde kan op wil.

Andere IO-artikelen over duurzame energie leest u hier.

Meer artikelen over start-ups leest u via deze link.