Author profile picture

“Het zorgen voor een kind wordt algemeen beschouwd als een basisbehoefte. En wij voorzien in deze behoefte,” zegt Patrycja Wizińska-Socha, de CEO en oprichter van de medische start-up Nestmedic. Patrycja Wizińska-Socha is afgestudeerd in biotechnologie aan de Wrocław Universiteit voor Wetenschap en Technologie en is gepromoveerd aan de Wrocław Medische Universiteit. Ze wilde in de telegeneeskunde werken. Toen haar vriendin net voor de uitgerekende datum haar baby verloor, besloot Patricia “Pregnabit” op te richten – een dienst die zwangere vrouwen in staat stelt om de gezondheid van hun foetus te controleren, waar en wanneer ze maar willen.

Innovation Origins presenteert elke werkdag  een start-up of the Day

Wat is Pregnabit precies?

Patrycja Wizińska-Socha: Het is een telemedisch systeem dat het welzijn van baby’s controleert. Het bestaat uit een apparaat, namelijk een draagbare cardiograaf (CTG), een platform waarop gegevens van patiënten worden overgedragen, en een telemonitoringcentrum waar vroedvrouwen en artsen voortdurend alle testopnames in de gaten houden. De patiënt kan de CTG-test zelf uitvoeren, altijd en overal, en binnen enkele minuten krijgt ze informatie over de resultaten.

Patrycja Wizińska-Socha, CEO van Nestmedic

Op welke manier is uw product beter dan concurrerende apparaten?

Onze oplossing biedt professionele medische apparatuur in combinatie met medische service. We hebben alle benodigde certificaten behaald en we onderzoeken dezelfde parameters als andere niet-overdraagbare CTG-apparatuur van goede kwaliteit, namelijk de hartslag en bewegingen van het kind, baarmoederspierspasmen en de hartslag van de moeder.

We onderscheiden ons door het feit dat we de patiënt niet enkel op de hoogte stellen van de resultaten. Deze worden namelijk onmiddellijk geanalyseerd door het medisch personeel van het telemonitoringcentrum. Als alles in orde is, ontvangt de patiënt kort daarna een sms van ons met die informatie. Als er sprake is van een afwijking of als er iets niet duidelijk is, belt het medisch personeel van het telemonitoringcentrum hen onmiddellijk op voor een medisch consult en beveelt het de nodige stappen aan. Soms bellen we een ambulance voor patiënten die gebruik maken van het Pregnabit-systeem, als ze dringend medische hulp nodig hebben.

Wat motiveert u om dit werk te doen?

We willen het leven van mensen beter maken. Ik ben een realist en ik weet dat niet elk kind gered kan worden. Maar ik weet ook dat het dankzij de moderne technologieën mogelijk is om veel van hen te helpen. En dat is heel belangrijk. Al die slapeloze nachten, gebroken weekenden, geen vakanties – alles om zoveel mogelijk kinderen te redden. Na 5 jaar werk en de overgang van een concept naar commerciële toepassing, zijn we ervan overtuigd dat al deze inspanningen zin hebben gehad – we redden daadwerkelijk kinderlevens.

Wat zijn de grootste obstakels voor het bedrijf?

Financiering. De lancering was erg moeilijk. Ik heb bijna twee jaar lang gezocht naar financiering, subsidies en investeerders. Ik was toen doctoraatsstudent en er was weinig vertrouwen in mij als jongere – zonder academische titel, zonder vast team. Zelfs van instellingen die beurzen toekennen aan wetenschappers. Uiteindelijk slaagden we erin om de eerste investeerder te vinden en werd het bedrijf gelanceerd. Toch speelt fondsenwerving nog steeds een zeer belangrijke rol, met het oog op de snelle ontwikkeling en buitenlandse expansie van het bedrijf. De verwachtingen van financiële investeerders in Polen zijn zeer hoog als het gaat om innovatieve start-ups. In zekere zin zijn wij nog steeds een start-up. We hebben al een uitgewerkt product, maar het moet voortdurend worden aangepast aan de behoeften van specifieke buitenlandse markten. Niet iedereen begrijpt dat. Daarom praten we nu vooral met buitenlandse investeerders, omdat zij een meer open benadering hebben op het gebied van innovatie.

Wat zijn de grootste mijlpalen voor uw onderneming?

Toen we voor het eerst te horen kregen dat dankzij ons een kind gezond ter wereld gebracht had kunnen worden! Er was een probleem tijdens die zwangerschap, omdat de baby verstrikt was in de navelstreng. Als we de moeder hier niet van op de hoogte hadden gebracht, had haar zwangerschap een tragische afloop kunnen hebben. Dat gaf het hele team een geweldig gevoel en een ongelooflijke stimulans om ons werk verder te ontwikkelen.

En het moment dat MIT Technology Review ons de titel Innovator of the Year toekende, was voor ons heel belangrijk. Dat gaf ons ook vleugels!

Wat zijn jullie plannen voor het komende jaar?

We focussen ons nu op drie gebieden. Allereerst buitenlandse expansie en verkoop. Momenteel treden we toe tot de Finse markt en werken we samen met het Universitair Ziekenhuis in Helsinki, het grootste in Finland. En we hebben onze eerste verkopen aan Nigeria gedaan. We hebben bovendien nog andere buitenlandse markten in kaart gebracht en strategieën ontwikkeld om deze te betreden.

Ten tweede: productontwikkeling. We zijn voortdurend bezig met het introduceren van nieuwe eigenschappen. Daarnaast denken we nu al na over andere producten die de zorg voor vrouwen voor, tijdens en na de zwangerschap zullen bevorderen. We hebben een sterk technologisch team; we signaleren veel behoeften van mensen om ons heen en we doen er alles aan om hier goed mee om te gaan.

Het derde punt is financiering. We zijn momenteel de onderhandelingen met een Duits investeringsfonds aan het afronden. Dat zal ons in staat stellen onze ontwikkeling door te zetten.

Waar hoopt u dat het bedrijf over vijf jaar staat?

We willen een break-evenpunt bereiken en vervolgens inkomsten genereren om de dynamische ontwikkeling van Nestmedic te bevorderen. We willen een wereldwijde onderneming zijn met een breed scala aan telegeneeskundeproducten, inclusief een IT-platform met algoritmes die bewaking en monitoring en analyse op afstand mogelijk maken. We willen geschikte bedrijfsmodellen voor onze producten ontwikkelen en nieuwe normen voor de gezondheidszorg stellen. Wij hebben de ambitie om de grote markten in het buitenland te betreden, en niet zozeer in Polen.

Over het bedrijf:

– Oprichters: Patrycja Wizińska-Socha en Anna Skotny
– Jaar van oprichting: 2014
– Financiële informatie: het bedrijf wordt gefinancierd uit verschillende bronnen. De afgelopen twee jaar was er sprake van verkoopopbrengsten. Daarnaast heeft de start-up investeringen ontvangen van een aantal particuliere investeerders, heeft het subsidies ontvangen voor O&O-producten en is het beursgenoteerd.
– Aantal werknemers: Nestmedic heeft 10 vaste medewerkers, en enkele onderaannemers en medewerkers van aangesloten bedrijven. Het aangesloten bedrijf is de Medical Telemonitoring Service, waar ook verloskundigen en artsen werkzaam zijn.
– Het uiteindelijke doel in enkele woorden: een wereldwijd opererend telemedicinebedrijf zijn met een breed scala aan producten.

Links:
het bedrijf
het apparaat
Patrycja’s profiel op LinkedIn

Meer over Start-ups of the Day vindt u hier