Author profile picture

Het Radboud Universitair Medisch Centrum, Lareb en het Maastricht UMC+ hebben een platform onthuld dat gepersonaliseerde medicatiedosering voor zwangere vrouwen biedt. Van oudsher is het doseren van medicijnen tijdens de zwangerschap een complexe uitdaging, waarbij driekwart van de aanstaande moeders medicatie nodig heeft, maar geconfronteerd wordt met onvoldoende informatie over veilig gebruik.

Met maar liefst drie op de vier zwangere vrouwen die medicatie nodig hebben, is het risico op bijwerkingen door onjuiste dosering een groot probleem. Een te hoge of te lage dosis kan de gezondheid van het ongeboren kind aanzienlijk beïnvloeden. Dit nieuwe platform is uitgerust met computermodellen, gegevens over onderzoek van de placenta en gegevens over veiligheid en werkzaamheid om nauwkeurige dosisaanbevelingen te doen die de gezondheid van moeder en kind beschermen.

Inzichten van deskundigen in gepersonaliseerde dosisaanbevelingen

Saskia de Wildt, de projectleider, benadrukt het belang van het begrijpen van de verschillende biologische veranderingen bij vrouwen tijdens de zwangerschap die dosisaanpassingen nodig kunnen maken. Charlotte Koldeweij, arts en promovendus, licht het proces verder toe en legt uit hoe de integratie van modelvoorspellingen met zwangerschapsspecifieke gegevens de basis vormt voor deze geïndividualiseerde dosisaanbevelingen voor geneesmiddelen.

Het platform biedt niet alleen nieuwe dosisaanbevelingen, maar wil ook een internationale bron worden die zorgverleners en zwangere vrouwen voorziet van goed onderbouwde informatie. De MELINDA-website dient als knooppunt voor deze kennis en geeft een samenvatting van het bewijsmateriaal en de overwegingen die ten grondslag liggen aan de aanbevolen doses geneesmiddelen, zodat de veiligheid en het welzijn van aanstaande moeders en hun ongeboren kinderen wordt gewaarborgd.