Author profile picture
Why we write about this topic:

Het zorgsysteem staat onder enorme druk. Hoe kunnen we die druk verlichten? In Denemarken zetten ze vol in op thuismonitoring. Het Veldhovense Nemo Healthcare laat daar met hun technologie in de praktijk zien hoe thuismonitoring van zwangere vrouwen – en het ongeboren kind – net zo veilig en efficiënt is als een ziekenhuisbezoek.

Michiel Manuel, ceo Nemo Healthcare

Inmiddels staan er meer dan vijftig NemoRemote systemen verspreid over Denemarken. Via een innovatieve pleister en een tablet kunnen het ongeboren kind en de moeder tijdens de zwangerschap thuis gemonitord worden. Innovation Origins sprak met CEO Michiel Manuel en business developer Will Ickenroth.

“In Denemarken gaan ze onze technologie op grote schaal gebruiken. De komende vier jaar zijn we de exclusieve leverancier van deze technologie in het land. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat het goed gaat”, glimlacht Manuel.

De start-ups en spin-offs van de TU Eindhoven

De TU Eindhoven (TU/e) is een broedplaats van nieuwe ideeën die leunen op wetenschappelijk onderzoek. Soms groeien deze ideeën uit tot spin-offs en start-ups. Daarmee komt wetenschappelijk onderzoek een stap dichter bij de maatschappij. In samenwerking met The Gate en de TU/e zet Innovation Origins elke maand een innovatieve onderneming in de schijnwerpers die voortvloeit uit wetenschappelijk onderzoek.

Lees hier de andere verhalen in deze serie.

Focus op thuismonitoring

Nederland kijkt wel naar thuismonitoring, maar we zijn nog niet zo ver als in Denemarken, waar ze er al een kleine tien jaar intensief mee bezig zijn. Omdat de focus daar zo sterk op thuismonitoring ligt, wordt er ook veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Ickenroth: “Zo weten we bijvoorbeeld dat de kans op complicaties met thuismonitoring niet toeneemt. En dat zwangere vrouwen het als prettig ervaren om zelf de regie in handen te hebben.”

NemoRemote

NemoRemote is een ‘cardiotocograaf’ (CTG): een instrument om de hartslag van een foetus en de weeën van een zwangere vrouw te registreren tijdens de zwangerschap. Het apparaat staat in contact met een pleister op de buik van de zwangere vrouw. Die pleister monitort op basis van elektrofysiologische signalen drie meetwaardes: de hartslag van de foetus en de moeder en de weeënactiviteit. “Het gaat vooral om de samenhang tussen de meetwaarden. De samenhang tussen een wee en de hartslag van een kind zegt bijvoorbeeld iets over hoe goed het gaat met het kind”, legt Ickenroth uit.

Met de NemoRemote kan de moeder thuis CTG-metingen van haar eigen hart en het hart van het kind maken. Via een tablet worden de metingen naar een gynaecoloog of verloskundige in het ziekenhuis gestuurd.

Sneller prognoses maken door data

“Ons zenuwstelsel geeft elektrische prikkels af aan spieren waardoor deze bewegen. Het hart, met relatief veel spierweefsel, heeft een heel herkenbaar elektrisch patroon. Waardoor het in principe mogelijk is dit signaal, dat verborgen zit tussen allerlei andere signalen en ruis, zichtbaar te maken”, vertelde medeoprichter Rik Vullings eerder aan Innovation Origins. De aanstaande moeder hoeft alleen de meting uit te voeren. Het enige dat ze ziet, is of de meting is gelukt. Ze krijgt nooit diagnostische informatie te zien, benadrukt Manuel. De resultaten van de metingen worden vanuit het ziekenhuis teruggekoppeld naar de zwangere.

Op basis van alle data die in de loop van de tijd is verzameld over het ongeboren kind en de moeder, wil Nemo Healthcare in de nabije toekomst nieuwe applicaties ontwikkelen die nog meer inzicht geven in de gezondheid van moeder en het ongeboren kind. “We hebben inmiddels heel veel informatie en herkennen de signalen van een ongezonde situatie steeds sneller. Dat kan betekenen dat je in de toekomst al een prognose kunt maken, voordat het fout dreigt te gaan”, aldus Manuel.

“We hebben inmiddels heel veel informatie en herkennen de signalen van een ongezonde situatie steeds sneller. Dat kan betekenen dat je in de toekomst al voordat het fout dreigt te gaan, een prognose zou kunnen maken.”

Michiel Manuel, ceo Nemo Healthcare

Van Philips naar een scale-up

Will Ickenroth, business
developer Nemo Healthcare

Beide mannen gingen van een van de grootste bedrijven in Nederland naar een start-up die inmiddels een scale-up is. Manuel: “Iedereen moet hier alles aanpakken. Ook wij staan hier gewoon systemen in te pakken. Het grootste verschil is dat het bij Philips niet zoveel uitmaakte als er eens een keer iets tegenzat. Hier kijk ik vaker of we nog genoeg geld op de bank hebben staan.”

“De emotionele pieken en dalen zijn veel steiler”, vult Ickenroth aan. “Als er hier iets niet goed gaat, lig ik daar ’s nachts vaak over te piekeren. Maar als iets wel goed gaat, is de voldoening ook veel groter.”

Dat piekeren kan bijvoorbeeld gaan over het vinden van goed personeel of de almaar oplopende levertijden. “Veertig weken of zelfs een jaar is tegenwoordig een heel normale levertijd. Je moet dus ver vooruitkijken en plannen. Voor een klein bedrijf heeft dat een enorme impact op het werkkapitaal.” Het ontwerp van het systeem bestaat uit zoveel mogelijk standaard componenten waarvan de voorraden stabieler zijn dan van hele specialistische materialen.

“Als er hier iets niet goed gaat, lig ik daar ’s nachts vaak over te piekeren. Maar als iets wel goed gaat, is de voldoening ook veel groter.”

Will Ickenroth, business developer bij Nemo Healthcare

Een zorgsysteem dat overloopt

Een andere uitdaging die het techbedrijf van dichtbij meemaakt, is de enorme druk die er op het zorgsysteem staat. Als een ziekenhuis besluit met het systeem van Nemo Healthcare te werken, dan horen daar trainingen bij die het personeel moet volgen. Ickenroth: “We zien de druk op de mensen in de zorg steeds meer toenemen. Het komt voor dat mensen soms vakantiedagen opnemen om door ons getraind te kunnen worden. Dat is echt extreem. Ik vind niet dat je dat van mensen kunt vragen. Tegelijkertijd zegt het natuurlijk ook iets over het commitment en passie van de mensen in de zorg.”

Een frustrerende situatie, want de technologie van Nemo kan die druk juíst verlichten. Het werken met bestaande apparatuur vraagt vaak veel meer aandacht. Zo moet een verloskundige nu tijdens de meting vaak nog bij de patiënt blijven, terwijl dat met de innovatieve pleisters geminimaliseerd kan worden. “Het wordt dan veel meer een keuze of de verloskundige bij de patiënt blijft, of niet. De zorg kan met onze technologie efficiënter en prettiger verlopen, maar in veel ziekenhuizen is de huidige werkdruk zo hoog, dat ze niet in staat zijn om het te introduceren. Dit issue speelt trouwens niet alleen in Nederland, maar in heel Europa”, aldus Manuel.

Onderzoek van onderzoeksbureau Gupta in opdracht van FME (de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie) wijst uit dat Nederland over tien jaar een tekort van 135.000 zorgmedewerkers heeft, met name in de ziekenhuis- en ouderenzorg. Volgens het rapport zou met bestaande zorgtechnologie alleen al 110.000 zorgmedewerkers vrijgespeeld kunnen worden. Maar, dan moet beschikbare technologie wel op de juiste wijze ingezet kunnen worden. “De uitstroom in de zorg is zorgwekkend. Technologie en bedrijven zoals wij kunnen daar iets aan veranderen”, aldus Ickenroth.

MMC en TU/e spin-off

Nemo Healthcare is ontstaan als spin-off van het Maxima Medisch Centrum, waar op de afdeling Verloskunde al ruim twintig jaar onderzoek gedaan wordt naar het beter monitoren van het ongeboren kind, en de Technische Universiteit Eindhoven. Manuel: “Rik Vullings, een van onze oprichters, is associate professor aan de TU. Via die weg komen er veel stagiaires, promovendi en werknemers bij ons binnen. Als klein bedrijf is het fijn dat we terug kunnen vallen op het netwerk van grotere instanties. Sowieso is het geweldig om als start-up gebruik te kunnen maken van het Brainport ecosysteem. Alles waar wij behoefte aan hebben zit op minder dan een halfuur rijden.”

Samenwerking

Dit artikel is gemaakt in een samenwerking tussen Technische Universiteit Eindhoven en onze redactie. Innovation Origins is een onafhankelijk journalistiek platform dat zijn partners zorgvuldig uitkiest en uitsluitend samenwerkt met bedrijven en instellingen die achter onze missie staan: het verhaal van innovatie verspreiden. Op die manier kunnen wij onze lezers waardevolle verhalen aanbieden die volgens journalistieke richtlijnen tot stand zijn gekomen. Wil je meer weten over hoe Innovation Origins samenwerkt met andere bedrijven? Klik dan hier