©Mobiele Stroom BV
Author profile picture

Er zijn momenten dat je opeens veel energie nodig hebt. Op een schip, of op een bouwterrein. Maar de plek waar je bent, is zo afgelegen, dat je niet van het stroomnet gebruik kunt maken. Dan kan Mobiele Stroom BV met zijn units duurzame energie leveren. En al naar gelang de behoefte kan de klant kiezen voor een bepaalde brandstof. Zonder dat daar het aggregaat voor moet worden omgebouwd. Leen Schipper oprichter van dit familiebedrijf uit Maarssen, licht toe waarom het poly energy system van Mobiele Stroom zo handig is.

Hoe is het idee ontstaan voor Mobiele Stroom?

“Het idee komt eigenlijk uit de scheepvaart. Het is is bedoeld om energie te leveren aan binnenvaartschepen op plekken waar nog geen vaste walstroom aanwezig is. De units waarmee we werken zijn echter ook geschikt voor andere toepassingen. We leveren zowel koeling als verwarming. We zorgen er dus voor dat het bier op temperatuur blijft, maar we kunnen ook festivaltenten verwarmen.  Of neem een ijsbaan. Ook daar is behoefte aan stroom voor het bevriezen van de ijslaag als de verwarming van de ruimtes. Die toepassingen liggen nu stil door de Coronacrisis. Maar dat gaat ook een voorbij.”

Wat zijn de activiteiten precies?

“Zoals gezegd leveren we met onze units energie op elke plek waar ook maar een tijdelijke vraag is naar groene stroom. Onze aggregaten draaien in principe op het schone LNG. Deze biobrandstof is schoner dan gewone diesel. Maar het is niet duurder. Bij ons kan een keur aan verschillende brandstoffen in de units worden gebruikt, zonder dat we daarvoor de motor moeten aanpassen. Het beste is natuurlijk zo schoon mogelijke brandstof te gebruiken. Wat je er niet in stopt, komt er ook niet uit.

Zo bevat LNG weinig reststoffen zoals stikstof. Het gebruik van bio LNG (vloeibaar aardgas gewonnen uit afval en andere recyclebronnen) of bio CNG (gecomprimeerd aardgas uit dezelfde bronnen) is emissie-arm. De uitstoot van stikstofoixde in minimaal en zonder CO2. De units voor klanten worden zelf op maat gemaakt.

Behalve duurzaam zijn onze units ook stil, veilig en hebben ze een rendement tot 65 procent. De energie wordt geproduceerd door een turbine. Het gebruik van deze techniek heeft als voordeel dat je geen last hebt van dat gestamp van een verbrandingsmotor. Ook is er geen methaanslib, een restproduct van aardgasverbranding.”

Waarin onderscheidt Mobiele Stroom zich van concurrenten?

“Doordat we beschikken over verschillende biobrandstoffen kunnen we op basis van wat de klant wil een geschikte brandstof inzetten. Daarbij heeft elk type voor- en nadelen. Bio LNG heeft als voordeel dat zowel kou en warmte kan worden teruggewonnen. Dat leidt tot een hoge mate van efficiency. Het nadeel is dat de vloeistof opwarmt en daarom niet over een langere periode op kan worden geslagen. Het pluspunt van bio CN is dat het een product onder druk is en dus lang kan worden opgeslagen. Met brandstoffen onder hoge druk heb je wel te maken met zware opslagtanks. Dat betekent weer veel gewicht voor weinig brandstof.”

Leen Schipper ©Mobiele Stroom BV

“We kunnen ook biomethanol gebruiken, dat drukloos is. De tankvorm speelt daarbij geen grote rol. Het nadeel is wel dat het weinig energie per verbruikte liter oplevert. Je moet dus veel van dit product hebben. Er is ook bio-ethanol. Dat is drukloos en heeft een energie-inhoud gelijk aan LNG. Jammer is dat bij verbranding dan weer aldehyden ontstaan, zoals formaldehyde (kankerverwekkend, red.). Dit geldt ook voor methanol. Of neem waterstof. Dat is schoon. Maar het is onder een nog hogere druk opgeslagen dan CNG. je hebt dus nog zwaardere tanks nodig.

Dit zijn enkele van de brandstoffen die we hebben. De situatie van een klant bepaalt welke brandstof het beste geschikt is om ingezet te worden. De concurrentie gaat veel meer uit van één energiedrager, zoals zonne-energie en past dan min of meer de klantvraag aan. Bij een muziekfestival kun je alleen zonne-energie gebruiken als er voor ’s avonds accu’s aanwezig zijn om de energie van overdag op te slaan. Ik ben van mening dat je zo’n systeem in moet zetten in situaties waarbij de energiedrager optimaal, direct, functioneert.”

Hoe zijn de reacties tot nu toe?

“In het algemeen heel positief. Mensen snappen goed de voordelen. Bouwbedrijven zien de kans zo groen bezig te zijn. We spraken bijvoorbeeld onlangs een Amsterdamse delegatie die verzuchtte: ‘als we dat hadden geweten’.”

Wat is de grootste uitdaging sinds het bestaan?

“Dat is de vervolgstap, van positieve reacties naar handelen door belangstellenden. We zijn al een paar jaar bezig, maar het blijkt lastig potentiële klanten daadwerkelijk ertoe te bewegen met ons product te werken. Ze willen geen risico’s nemen. Als bedrijf moet je onder meer technisch heel goed zijn, bedrijfsmatig goed in organisatie, de marketing op orde hebben en ‘diepe zakken’ hebben om in de aanloop naar succes het vol te houden. Bijvoorbeeld marketing lukt ons nog niet goed. Als start-up missen we slagkracht.”

Welke successen zijn behaald?

“We hebben nu twee units, 30 kW en 65 kW, waarmee op verschillende locaties reeds energie geleverd is. Daarnaast hebben we onder meer heel februari als onderdeel van een pilot in Rotterdam walstroom geleverd. We waren een van de vijf bedrijven die daarvoor gevraagd zijn. Wij, tussen allemaal grote concurrenten.”

Wat staat er de komende tijd op stapel?

“We verzorgen -al naar gelang de corona-crisis zich ontwikkelt- op een bouwterrein zes laadpalen voor elektrische auto’s. En ook containers met mobiele stroom voor energie aan boord.”

Waar staat Mobiele Stroom over vijf jaar?

“De kans bestaat dat we voor een grote partij zo irritant zijn geworden dat we worden overgenomen. Of we zijn op de markt voor aggregaten een relevante onderneming die zo’n tien procent van het aanbod levert.”

Meer artikelen over start-ups leest u hier.