Op veel belasting berekende betonnen elementen, vlak onder straatniveau, kunnen veel water bufferen en infiltreren © Bufferblock
Author profile picture

Bufferblock uit Rotterdam denkt de oplossing te hebben voor waterproblematiek in met name gebieden met hoge grondwaterstanden. Betonelementen vlak onder straatniveau kunnen grote volumes water bufferen, infiltreren en zijn berekend op veel verkeersbelasting. Voor een project moeten zelfs olifantentransporten erover heen kunnen.

Directeur Dorian Hill licht de bezigheden van start-up Bufferblock toe.

Wat was de motivatie Bufferblock te beginnen?

Ons andere bedrijf Hillblock is vooral gericht op het voorkomen van overstroming, door middel van een innovatieve dijksteen. Toen we daarvoor op een beurs in Engeland waren, merkten we een verschuiving in de belangstelling naar waterproblemen door regenbuien. Innoveren zit ons in het bloed. Dus bedachten we hoe daarvoor een oplossing te vinden.

Wat zijn de activiteiten?

Bufferblock biedt een oplossing om hevige piekbuien op te vangen en te infiltreren hoog in de ondergrond in het stedelijke gebied. Het systeem is gebaseerd op losse elementen die makkelijk in allerlei configuraties te plaatsen zijn. Samen met ingenieursbureaus en gemeenten zoeken we naar de beste en meest efficiënte wijze om het teveel aan regenwater te bergen, te infiltreren of waar nodig af te voeren naar oppervlaktewater, riool of waterzuivering.

Het bijzondere aan Bufferblock is dat we net onder het straatniveau enorme hoeveelheden water kunnen bergen. Om precies te zijn: het regenwater komt via een waterdoorlatende wegverharding of via straatkolken in de holle ruimtes van de Bufferblocks. Daarna infiltreert het water verder in de bodem of wordt afgevoerd. De Bufferblocks hebben een wateropslagcapaciteit van 266 tot 532 liter per vierkante meter en kunnen zware verkeersbelastingen aan.

Waarin onderscheidt Bufferblock zich?

Je hebt al klinkers of waterpasserende verharding als oplossing voor wateroverlast, maar dat helpt slechts een beetje en vervuilt. Het nadeel van infiltratiekratten is dat die diep in de grond moeten worden aangelegd. Bij hoge grondwaterstanden in bijvoorbeeld het westen van het land liggen ze al gauw onder water.

Bufferblocks kunnen grote hoeveelheden water aan, met een hoge draaglast direct onder het straatniveau in tegenstelling tot de plastic kratten Tevens kunnen de blokken gebruikt worden als lichtgewicht ophoogmateriaal. In zettingsgevoelige gebieden is het door de Bufferblocks ook mogelijk om een gebied op te hogen en tevens grote volumes water te bergen.

En de blokken kunnen makkelijk, op dezelfde manier worden gereinigd als het gewone riool. Alles bij elkaar resulteert het in een minder diepe constructie, hogere buffercapaciteit en bespaart het kosten.

Oprichters Aroen Mughal en Dorian Hill van Bufferblock © Climate-KIC

Hoe wordt er gereageerd?

Positief, zeker als we de testresultaten uit de Waterstraat laten zien. Het concept is bij ieder gelijk helder als we ons product betonnen infiltratiekratten noemen. Dezelfde wijze van onderhoud en inspectie als rioolsystemen spreekt gemeenten aan omdat daar al veel ervaring mee is

Wat is een obstakel tot nu toe als start-up?

Het is weer een nieuw systeem. Dus je moet het goed uitleggen: het is robuust en gaat lang mee. Onder andere wordt gevraagd of het goed te onderhouden is en wel past naast alle andere kabels en leidingen die al in de grond zitten. Ja, dat kan.

Wat is het hoogtepunt tot nu toe?

Het verkrijgen van het allereerste project in Capelle aan den IJssel. Daarbij worden verschillende innovatieve oplossingen op het gebied van klimaatadaptatie naast elkaar toegepast. Het voordeel van een dergelijk project is dat het gelijk internationale aandacht ontvangt.

In maart verwachten we de start van de aanleg van ons eerste systeem. Dit willen we op feestelijke wijze vieren, met een mooi evenement.

Wat staat er het komend jaar op stapel?

Na een testperiode van 1,5 jaar met proeven naar sterkte, waterbergingsvolume en infiltratiesnelheid in de Waterstraat van het Hoogheemraadschap Delfland, VP Delta en Green Village op het terrein van TU Delft kan het systeem nu in een echt project toegepast worden.

In Capelle worden de eerste twee straten met ons systeem aangelegd. We hebben nu, onder voorbehoud van financiering,  een opdracht voor Diergaarde Blijdorp. Daar zullen de Bufferblocks fungeren als voorbuffer voor het waterzuiveringssysteem Urban Waterbuffer van Field Factors. Voor de dierentuin moet de waterbuffer zo stevig zijn dat zelfs olifantentransporten erover heen kunnen.

Er  zijn tevens vergevorderde gesprekken met verschillende gemeenten in Nederland. Er is daarnaast interesse voor een project in het Verenigd Koninkrijk.

Waar staat Bufferblock over vijf jaar?

We zijn niet alleen in Nederland actief, maar hopelijk ook in Duitsland, België en Engeland. Ons systeem willen we steeds meer uitrollen. Door klimaatverandering zien we grote kansen, een toenemende behoefte aan waterbergende systemen.