Author profile picture

In een wekelijkse column, afwisselend geschreven door Maarten Steinbuch, Mary Fiers, Carlo van de Weijer, Lucien Engelen en Tessie Hartjes, probeert E52 uit te vinden hoe de toekomst eruit zal zien. De vijf columnisten, af en toe aangevuld met gastbloggers, zijn allemaal op hun eigen manier bezig met oplossingen voor de problemen van onze tijd. Zodat Morgen Beter wordt. Deze zondag is Tessie Hartjes aan de beurt. Hier alle eerdere afleveringen.

We leven in een wereld die snel verandert. Het voelt soms alsof we op weg zijn naar een toekomst waarin hoge en lage koersen elkaar steeds sneller opvolgen, zoals beurzen die zowel door crises als door recordhoogten gaan.

Er zijn echter een paar ontwikkelingen die mij echt hoop geven. Een daarvan is het feit dat zonne-energie een democratiserend effect heeft, vergelijkbaar met wat het internet had.

De prijzen van fossiele brandstoffen fluctueren

Laten we beginnen met het feit dat zonne-energie een stabiliserend effect kan hebben op onze economie. Een groot deel van onze huidige economie, ongeveer 10 procent, is gekoppeld aan fossiele brandstoffen. Maar het probleem met fossiele brandstoffen is dat het grondstoffen zijn die alleen met grote moeite bruikbaar worden op de plaats en het tijdstip waarop je ze nodig hebt. De winning, rafinage, het transport en de verkoop vertegenwoordigen een enorme business en er is een complexe handel nodig om uiteindelijk de benzinetank van je auto te vullen. De prijzen van deze brandstoffen zijn daarom zeer speculatief. Ze kunnen met percentages per dag dalen of stijgen, enkel en alleen vanwege politieke instabiliteit, economische neergang of louter speculatie.

Zonne-energie kan een stabiliserende kracht leveren

Vreemd genoeg zien mensen zonne-energie vaak als een veel onbetrouwbaardere energiebron dan hun fossiele tegenhangers, vanwege de schommelingen in de energieproductie overdag en de seizoensgebonden veranderingen. Maar als je 10 jaar vooruitkijkt leveren batterij- en zonnetechnologie samen de goedkoopste en misschien zelfs de meest stabiele energiebron ter wereld. We kunnen de 10% van onze economie die gebonden is aan fossiele brandstoffen al snel verschuiven naar investeringen in een technologie die we op de daken van onze huizen kunnen plaatsen. En het mooie is dat dan niet voor slechts een week energie levert, zoals met tank vol benzine, maar voor meer dan 20 jaar. En dat het hele speculatieve karakter van energie, omdat het een grondstof is, iets van het verleden zal zijn.

Energiearmoede

En dat is alleen nog maar het begin. Want energie is de hoeksteen van welvaart. Eerder dit jaar schreef ik over het uitbannen van energiearmoede met zonne-energie. Een paar weken geleden, na het bekijken van de prachtige documentaire ‘Virunga’, stuitte ik op een uitspraak van de directeur van Virunga National Park in een interview over waterkrachtcentrales, gepubliceerd door de National Geographic Society:

Energy is the interesting one. That’s the second pillar of our development. Energy in itself doesn’t create a lot of jobs. We’re building small off-grid hydroelectric plants, each generating between 8 to 30 megawatts of power. The plants themselves don’t create that much employment, maybe 50 to 60 workers on a plant once it’s built.”

But for every megawatt of electricity that we produce and send into the community, it will create between 800 and 1,000 jobs in that community through business growth. This is essentially because of the availability of a cheap energy source. That’s proven quite reliable as a figure.”

Bedrijven hebben energie nodig

Met energie uit hernieuwbare bronnen en een stabiele elektriciteitsvoorziening kun je je bedrijf opbouwen. Of je nu een slager bent die vlees moet leveren, een bouwbedrijf dat gereedschap nodig heeft of een toeristische bestemming die voedsel moet serveren en met toeristen moet communiceren, je hebt een betrouwbare elektriciteitsinfrastructuur nodig, zodat de klanten niet teleurgesteld worden.

Als er elektriciteit is, volgen de andere diensten vanzelf. Hogesnelheidsnetwerken, toegang tot het internet, een simpele smartphone kan uitgroeien tot een apparaat dat kinderen nieuwe talen, wiskunde en natuurkunde leert en ze voorbereidt op hoger onderwijs. Het kan uiteindelijk een miljard mensen uit de armoede halen.

Gewoon, omdat de zon elke dag weer opkomt. Er zijn weinig andere dingen die met meer zekerheid gezegd kunnen worden.