©Sintija Valucka
Author profile picture

Steeds meer bacteriesoorten raken resistent tegen de gebruikelijke antibiotica. Er zijn nieuwe soorten antibiotica nodig, maar de methode die we daar momenteel voor gebruiken is verouderd. Met deze nieuwe methode van de onderzoekers kunnen DNA-clusters in de bacterie worden gevonden waarmee antibiotica wordt gemaakt.

Nieuwe antibiotica

De zoektocht naar nieuwe antibiotica wordt, volgens de onderzoekers, steeds dringender. Slimme software helpt bij de zoektocht door bacteriën te analyseren. De standaard manier waarop antibiotica gevonden worden, is met kweekjes van bacteriën en schimmels die het medicijn zouden kunnen maken. Onderzoekers kweken micro-organismen en kijken of de moleculen bacteriën kunnen remmen. De slimme software zou dit proces vervangen.

Pristinine

Samen met Marnic Medema, Universiteit Wageningen, zette Hoogleraar Gilles van Wezel, Instituut Biologie Leiden, het onderzoek op. De onderzoekers ontwikkelden de software die 42 nieuwe typen clusters vond die aan de gestelde voorwaarden voldeden. Deze 42 clusters kunnen zich later ontwikkelen tot eiwitten met antibiotische werking. De onderzoekers kozen een van de clusters, die het best voldeed aan de voorwaarden, en maakte hiervan een kleine hoeveelheid pristinine, een mogelijk nieuw antibioticum.

Pristinine is onderdeel van de subklasse: lanthipeptiden. Hiertoe behoren veel antibiotica. Of pristinine bruikbaar is, moet nog verder onderzocht worden. De overige 41 clusters worden ook nog verder onderzocht.

Het project is gefinancierd door de Topsecor Chemie. Het project en de onderzoeksresultaten zijn open science. Dit betekent dat het hele onderzoek online staat en dat het voor andere onderzoeksgroepen vrij is om op te pakken.

Ook interessant:
Nanobody basis voor mogelijk medicijn tegen corona
Biotechnologen TU Delft bouwen gist om tot mini-fabriekjes van medicijnen