© Pixabay

Op vrijdag 5 november 2021 promoveerde een echtpaar op dezelfde dag aan de faculteit Engineering Technology van de Universiteit Twente.

Marie-José Olde Kalter en Erwin Bezembinder zijn getrouwd en hebben alle twee vanaf 2013-2014 in deeltijd een promotieonderzoek gedaan als externe promovendus/promovenda bij de onderzoeksgroep ‘transport engineering and management’. Marie-José Olde Kalter werkt bij Goudappel in Deventer (een adviesbureau op het gebied van verkeersonderzoek). Erwin Bezembinder werkt als docent bij Hogeschool Saxion in Deventer en geeft onderwijs op verkeersgebied. Ze promoveren op dezelfde dag, schrijft Universiteit Twente in een persbericht.

Dat een echtpaar tegelijkertijd promoveert is eigenlijk een zeldzaam fenomeen. Echter, op de UT gebeurt dit voor de vijfde keer. In 2014 een echtpaar uit Zuid-Korea, in 2016 een echtpaar uit Pakistan en een echtpaar uit Irak en in 2017 het eerste Nederlandse echtpaar.

Onderzoek Marie-José Olde Kalter

Meer dan de helft van alle (jaarlijkse) 17 miljard verplaatsingen in Nederland zijn autoritten, en tot 2020 steeg het aantal gereden autokilometers jaarlijks. De toename van het autoverkeer heeft negatieve effecten op onder andere de congestie, luchtkwaliteit, CO2-emissises en ruimtegebruik in steden. Het stimuleren van duurzame mobiliteit, zoals een overstap naar de fiets en het ov, is nodig om de negatieve effecten te verminderen. Daarvoor is inzicht nodig in de motivaties en belemmeringen voor het gebruik van verschillende vervoermiddelen en de onderliggende redenen om wel of niet van gedrag te veranderen. Een antwoord op de vraag waarom, wanneer en op welke manier mensen hun vervoermiddelkeuze veranderen is essentieel. Een beter inzicht in de factoren die de vervoerwijzekeuze van mensen beïnvloeden helpt beleidsmakers bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve beleidsmaatregelen om de (gewenste) gedragsverandering te bereiken.

De beschikbaarheid van longitudinale data biedt nieuwe mogelijkheden om de dynamiek in vervoerwijzekeuze te onderzoeken. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van twee omvangrijke panelonderzoeken: het Mobiliteitspanel Nederland en het Nationaal Verplaatsingspanel. De onderzoeksresultaten laten zien dat mensen eerder geneigd zijn om hun gedrag aan te passen dan hun attitudes en voorkeuren en dat een verandering van attitudes en voorkeuren vaak volgt op een gedragsverandering. De belangrijkste boodschap voor beleidsmakers is dan ook dat ze vooral gebruik moeten maken van experimenten, pilots en maatregelen die direct gericht zijn op de gewenste gedragsveranderingen. Acceptatie van de maatregelen kan positief gestimuleerd worden door positieve ervaringen met het gewenste gedrag. Voorbeelden van beleidsmaatregelen die ander gedrag ‘uitlokken’ zijn een gratis proefperiode met het OV, aanpassingen in de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld investeringen in de loop- en fietsinfrastructuur om actieve mobiliteit te stimuleren, of prijsbeleid, zoals betalen voor autogebruik.  

Onderzoek Erwin Bezembinder

Kruispunten zijn bepalend voor de afwikkeling van verkeer in stedelijke netwerken. De keuze voor een verkeersregelinstallatie of een rotonde kan zowel op het kruispunt zelf, als ergens anders in het netwerk de doorstroming, het aantal ongevallen en/of de uitstoot van schadelijke stoffen beïnvloeden. Op basis van diverse optimalisatiemodellen en cases gebruikt in dit onderzoek kan gesteld worden dat de totale verliestijd in het stedelijke netwerk met 37% gereduceerd kan worden door het kiezen van de juiste kruispuntontwerpen. Het nastreven van een operationeel optimum leidt ook voor veiligheid en emissies tot een reductie van respectievelijk 6% en 1%. Opvallend is dat dit alles ook (nagenoeg) bereikt kan worden door de kruispuntkeuze lokaal te optimaliseren, dat wil zeggen, bijvoorbeeld per locatie te kiezen voor het kruispuntontwerp met de minste verliestijd. In het onderzoek zijn tools ontwikkeld waarmee de keuze voor kruispuntontwerpen zowel lokaal als in stedelijke netwerken geoptimaliseerd kan worden op basis van doorstroming, veiligheid en luchtkwaliteit. 

Ook interessant: Solar Team Twente wint eerste editie Solar Challenge Morocco

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag