pouck081/ Pixabay

De Universiteit Twente (UT) gaat onderzoek doen naar hoe de Nederlandse kust klimaatbestendig gemaakt kan worden, zo maakte de universiteit bekend in een persbericht. UT-onderzoeker Jebbe van der Werf (Faculteit ET en werkzaam bij kennisinstituut Deltares) kreeg een NWO-toekenning voor het onderzoeksvoorstel MELODY: Modeling Lower Shoreface Seabed Dynamics for a Climate-Proof Coast.

Om tot een klimaatbestendige kust te komen, moeten we meer inzicht krijgen in de onderzijde van de kust, de zogeheten diepe vooroever (waterdieptes tussen de c.a. 8 en 20 m). Dit is een essentiële schakel tussen de offshore zeebodem en de kustnabije zone. De diepe vooroever is een belangrijke natuurlijke sedimentbron die de reactie van de kust op de stijging van het zeeniveau bepaalt.

Zandtransport

De diepe vooroever speelt een belangrijke rol in de manier waarop offshore menselijke activiteiten (bv. windmolenparken op zee, zandwinning) de stranden en duinen, waar we allemaal zo van houden, beïnvloeden.

We weten weinig van de processen die zand verplaatsen in de land- en de zeewaartse richting en die samen een subtiel, maar essentieel netto zandtransport opleveren. Hetzelfde geldt voor de intrigerende interacties tussen bodemvormen, zandgolven in het bijzonder. Dit project verbetert het begrip van de dynamiek van de diepe vooroever. Veldgegevens worden namelijk gecombineerd met verschillende nieuwe numerieke modellen.

Energietransitie

Deze modellen helpen het kustbeheer om de gevolgen van de klimaatverandering (zoals de stijging van de zeespiegel) in te schatten en maatregelen te bedenken. En om geschikte locaties te vinden voor offshore zandwinning en windmolenparken. Daarmee vergemakkelijken we de energietransitie in harmonie met andere activiteiten op de zeebodem. Aan het onderzoek werken mee: Deltares, Rijkswaterstaat, Arcadis, Van Oord, Primo Marine, Royal HaskoningDHV, Dienst der Hydrografie, Tennet, WaterProof en Witteveen+Bos.

Ook interessant: Nieuw Deltaplan: grote zeedijk 25 kilometer voor Nederlandse kust

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag