©Pixabay
Author profile picture

Een nieuwe zeedijk van 20 meter hoog en 3,5 kilometer breed, op 25 kilometer van de huidige kust is een realistisch scenario om Nederland te beschermen tegen de zeespiegelstijging. Volgens ingenieurs die meepraten over de herijking van het Deltaprogramma in 2026 kost de aanleg van de nieuwe dijk – van Den Helder tot Walcheren – zo’n 80 miljard euro, maar is ons land daarmee voor eeuwen beschermd tegen overstromingen. Het plan, dat gefaseerd wordt uitgevoerd, zou uiterlijk 2060 klaar moeten zijn.

©DHZ

Volgens de meeste berekeningen wordt er van uitgegaan dat de zeespiegel onder invloed van de opwarming van de aarde deze eeuw nog 2 à 3 meter kan stijgen en volgende eeuw wel 8 meter. Drastische maatregelen zijn dus noodzakelijk, als Nederland niet onder water wil komen te staan. Ingenieur Dick Butijn van adviesgroep De Haakse Zeedijk, zoals de nieuwe kustbescherming heet, doet zijn plan vandaag uit de doeken in een ingezonden stuk op Innovation Origins. Volgens Butijn wordt in het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, dat de overheid adviseert over het te voeren hoogwaterbeschermingsbeleid, uitgegaan van vier scenario’s. Scenario 1 is ‘meebewegen’ en komt erop neer dat Nederland grotendeels onderloopt. Scenario 2 is ‘beschermen’ door de rivierdijken te verhogen. In scenario 3 worden daarnaast ook nog de rivieren gesloten en bij de kust grote pompen geplaatst om overtollig water weg te pompen. In het vierde scenario gaat Nederland juist zeewaarts, komt er een dijk in zee en monden de huidige rivieren uit in grote zoetwaterbekkens.

Volgens Butijn zal Nederland bij de zeespiegelstijging als eerste moeten schakelen, “omdat wij grote rivieren door het laagste stuk land van Europa hebben lopen met alle gevaren van dien. In die zin kunnen wij leading zijn in Europa voor het bepalen van de beschermingsstrategie. Dus als wij kiezen voor een dijk voor de kust (scenario 4) is het aannemelijk dat andere landen hierop zullen aansluiten; kiezen we voor een ander scenario dan is de kans groot dat andere landen ook kiezen voor dat scenario. Europees overleg wordt dus van belang.”

Lees hier het artikel van Butijn die zijn plan bedacht met de in 2019 overleden ingenieur en naamgever van de Haakse zeedijk Rob van den Haak.