© IO

Zonnepanelen kunnen goed geplaatst worden op verharde dijken. Dit blijkt uit de resultaten van onderzoek door het project Zon op Dijken. Hierdoor kan de 17.000 km aan dijken die Nederland rijk is, binnenkort een rol spelen in de opwekking van hernieuwbare energie. Dit meldt TNO in een persbericht

Vier dijk-specifieke systemen

Er zijn tijdens het project vier dijk-specifieke zonnesystemen getest. Een belangrijke eis was hierbij dat de primaire waterkerende functie van de dijk niet mocht worden aangetast. Zo testte het project een klassiek systeem op paaltjes en een systeem in het vak van de dijk, gebouwd op beton. Ook werd er een systeem dat hangt boven het talud van de een dijk en een systeem op een verharde dijk met een betonachtige fundering getest. Alle systemen functioneerden elektrisch gezien uitstekend. 

Systemen die op een dijkverharding in het dijkvlak worden aangebracht kunnen zonder veel aanvullend onderzoek worden toegepast. Dit zou nog makkelijker gaan als goed in te passen zijn in de huidige dijkenbouwpraktijk, bijvoorbeeld tijdens een dijkversterkings-operatie. Uit de studie naar het maatschappelijk draagvlak is naar voren gekomen dat systemen die weinig zichtbaar zijn het best worden gewaardeerd. 

Kwaliteit dijkgras kan verslechteren

Gedurende het onderzoek bleek dat de kwaliteit van de kwaliteit van het gras snel verslechtert wanneer de zonnepanelen een te groot gedeelte van het licht wegnemen. Dat is essentieel voor de dijkveiligheid, wanneer er geen dijkverharding aanwezig is. 

Door op slimme plekken panelen te verwijderen en de instraling ter hoogte van de dijkbekleding te verhogen, is de kwaliteit van de grasbedekking omhoog gegaan. Er is verder onderzoek nodig om te komen tot definitieve systeemconfiguraties die gegarandeerd de grasbekleding niet aantasten

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag