Traversing European Coastlines (TREC) zal in 2023 en 2024 de biodiversiteit en het aanpassingsvermogen van het leven op moleculaire schaal onderzoeken op 120 bemonsteringslocaties aan de kust in 46 regio’s in 22 Europese landen. Het is het eerste continentale project van dit type en combineert de rijke expertise en infrastructuur van het Europees laboratorium voor biowetenschappen (EMBL), de Tara Ocean Foundation, het Tara OceanS Consortium, het European Marine Biology Resource Centre en andere Europese partners.

Heel veel data verzamelen

TREC onderzoekers in IJsland vorig jaar. @EMBL

De wetenschappers gaan bodem-, sediment-, aerosol- en watermonsters verzamelen, alsook geselecteerde modelorganismen en talrijke milieu gegevens. Hun werk zal verschillende levensschalen bestrijken – van virussen en bacteriën tot algen, planten en dieren – op het land, in riviermondingen en op zee, schrijft het EMBL in een persbericht.

Onderzoekers gaan de moleculaire basis van de interacties tussen soorten bestuderen, evenals de rol van organismen in hun habitat, en hoe organismen reageren op hun omgeving en deze beïnvloeden. Bovendien zullen de onderzoekers informatie verzamelen over factoren zoals de aanwezigheid van verontreinigende stoffen, antibiotica, pesticiden of hormonen, alsmede over de temperatuur, het zoutgehalte en het zuurstofgehalte.

Pan-Europees onderzoek

“Mariene biologen, ecologen en milieudeskundigen bestuderen al eeuwenlang water- en bodemhabitats. Met de technologieën waarover moleculaire biologen vandaag beschikken, zijn wij in staat deze ecosystemen met een ongekend detail te bestuderen”, aldus professor Peer Bork, directeur van het EMBL Heidelberg en coördinator van het TREC-project. “Tegelijkertijd betekent het pan-Europese karakter van dit project dat de monsters op gestandaardiseerde wijze zullen worden genomen. Dit zal het mogelijk maken gegevens in heel Europa te vergelijken en te peilen in plaats van in een regionaal of nationaal systeem, op een manier die voorheen niet mogelijk was.”

Toekomstige impact begrijpen

De Europese kusten zijn omgevingen die belangrijke ecosystemen vormen die een uiterst rijke diversiteit aan leven herbergen en een cruciale rol spelen in de stabiliteit en duurzaamheid van ruimere ecosystemen. Veertig procent van de Europese bevolking woont in een kustgebied.

Antropogene verstoringen zoals vervuiling, landbouw en bouw, alsmede de gevolgen van de klimaatverandering leiden tot een versneld verlies van de genetische diversiteit van soorten en de vernietiging van functionele ecosystemen. Om het toekomstige effect van dergelijke externe factoren op de biodiversiteit aan de kust te minimaliseren, is het belangrijk de moleculaire en cellulaire basis te begrijpen van de manier waarop organismen in ecosystemen op elkaar inwerken en reageren op externe druk in de context van hun natuurlijke habitats.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag